Luận án Nghiên cứu nhân tó ảnh hưởng đến hệ thóng kiểm soát nội bộ trong các Công ty cổ phần Việt Nam

<p> Hiện nay. cỏng ty cố phân là một lực lượng rất quan trọng đỏi với sự phát triển kinh tế xà hội. Theo niên giám thống kê 2016. tinh đến hết năm 2015 sổ lượng cõng ty cố phần chiếm 20,7 % tổng so doanh nghiệp Việt Nam và có dõng góp lớn cho nen kinh te: tạo ra 3.611.4 nghìn việc làm cho người lao động (chiếm gần 24,28% số lượng lao động cùa cá nước), tăng thu nhập cho người lao động với mức thu nhập binh quản lã 7,4 triệu'người''thảng, giúp huy động cảc nguồn lực xà hội cho đẩu tư phát triến đồng thời dõng góp một phần quan trọng vào sự tăng trướng thu nhập quốc dãn, dõng góp vào nguồn thu cho ngân sách của nhà nước thòng qua thúc. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các công ty cồ phẩn nói rièng đang phài trài qua giai đoạn cỏ thê nói lả khó khàn nhất kể từ khi đồi mới kinh tế. Tính đến hết năm 2016, theo cõng bố cúa VCCI, số doanh nghiệp hoàn tắt thú tục giãi thế. chấm dứt hoạt động sán xuất, kinh doanh trong năm là 12.478 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với năm 2015; số doanh nghiệp gặp khó khản buộc phài tạm ngừng hoạt động trong năm lã 60.667 doanh nghiệp, giâm 15% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động ớ thời điém cuối năm 2016. có 48.74% doanh nghiệp kinh doanh thua lổ, hon một nưa (51,26%) doanh nghiệp kinh doanh có lãi hoặc hòa von. Con so 48.74% này. mặc dù được cài thiện so với mức 49,5% cùa nãm 2015. nhưng việc gấn một nữa số doanh nghiệp kinh doanh thua lồ trong một nển kinh tế là diều không binh thường, cho thấy hiệu quá kinh doanh cùa các doanh nghiệp côn thấp và mõi trường dầu tư kinh doanh còn nhiều khó khăn. Điều này có thề thay, cùng với sự phát triển cùa các cõng ty cồ phan, những van để nội bộ cùng dẳn bộc lộ. dặc biệt trong cuộc khùng hoàng tải chính rất nhiều công ty đă bi dõng cứa, một trong nhừng nguyên nhãn mã các báo cão sai phạm trong quàn tri doanh nghiệp thôi gian qua đều chi ra rằng phần lớn các sự cố xây ra là do hậu quá cùa năng lực kiềm soát nội bộ yếu kém. Hiện nay ó Việt Nam vai trò cùa HTKS nội bộ trong các doanh nghiệp khả mở nhạt và chưa được quan tâm đúng mức. Thực tẻ tnỉn đưa đến hệ quà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay xãy ra sai phạm khá nhiều. Hàng loạt vụ bẽ bối xây ra trong các doanh nghiệp nhà nước như vụ Cõng ty cố phần Bông Bạch Tuyết, Công ty cổ phần Hữu Nghị, . và gần dây nhất là Công ty cổ phần Viền thông tín hiệu Đường sắt. chinh là hệ lụy cùa sự thiểu vắng một cơ chế kiểm soát </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY