Luận án Nhu cầu tin của người khiếm thị tại Việt Nam

Thế kỷ XXI, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong đó, CNTT (CNTT) và truyền thông đã dẫn tới sự bùng nổ thông tin (TT), đƣa nhân loại tiến tới xã hội thông tin/xã hội tri thức. Thông tin trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Con ngƣời sử dụng thông tin nhƣ một nguồn lực đặc biệt trong mọi hoạt động của mình. Nhu cầu tin (NCT) của con ngƣời vì vậy có xu hƣớng ngày càng phát triển và bền vững cùng với những hoạt động sống không ngừng biến đổi. Nắm vững sự biến đổi NCT của cộng đồng ngƣời dùng tin (NDT) và thoả mãn đầy đủ NCT của họ là nhiệm vụ và cũng là đòi hỏi cấp bách của xã hội đối với các cơ quan thông tin - thƣ viện (TT-TV) nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trong cộng đồng NDT, không phải ai cũng may mắn có các điều kiện cần và đủ để tiếp cận tới nguồn thông tin phong phú, đa dạng trong xã hội. Có một bộ phận không nhỏ NDT không đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp cận nguồn thông tin là những ngƣời khuyết tật nói chung và ngƣời khuyết tật thị giác - bộ phận vô cùng quan trọng trong việc tiếp nhận và trao đổi TT nói riêng, gọi là ngƣời khiếm thị (NKT). Họ bị hạn chế khả năng tiếp nhận và trao đổi TT với thế giới bên ngoài. Trong môi trƣờng bùng nổ TT, nếu nhƣ NDT bình thƣờng chƣa đủ năng lực TT đã khó tiếp cận đến nguồn tin chất lƣợng, dễ bị “đói TT”, “đói tri thức” thì NKT với những khiếm khuyết giác quan lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận và sử dụng TT. Hơn nữa, NKT bị thiệt thòi trong việc hƣởng thụ các thành tựu KH&CN do chính con ngƣời mang lại, từ đó ảnh hƣởng tới tƣ tƣởng, tâm lý, mặc cảm với thân phận. không đóng góp đƣợc gì cho gia đình, xã hội. Nếu NKT không đƣợc xã hội quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, họ sẽ là trở ngại cho cộng đồng trong việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ảnh hƣởng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nƣớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY