Luận án Quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

<p> Biểu diễn nghệ thuật (BDNT) là một trong những hoạt động không chỉ có giá trị văn hóa, tinh thần của mỗi quốc gia mà còn đóng góp những giá trị kinh tế nhất định. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi quốc gia cần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đó là những sản phẩm văn hóa đặc trưng, thông qua đó quảng bá, thu hút du lịch. BDNT không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa giải trí mà được xem như là một trong những ngành quan trọng của công nghiệp văn hóa. Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đang trở thành “át chủ bài” của nhiều quốc gia trong việc tạo ra những giá trị kinh tế to lớn, đóng góp vào tăng trưởng chung cũng như quảng bá, nâng tầm ảnh hưởng văn hóa của quốc gia ra thế giới.1 Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33) và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 đã chỉ rõ trước hết là các cơ quan quản lý nhà nước văn hóa phải làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền để văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Chúng ta cần có “Nhận thức đúng để hành động đẹp”. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0, các loại hình NTBD ngày càng phát triển đa dạng hình thức và chủng loại. Bên cạnh những hình thức BDNT truyền thống cần có chính sách bảo tồn và phát triển như: cải lương, tuồng, chèo, ca trù, thì những hình thức BDNT hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đã và đang được du nhập vào nước ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là chiến lược quốc gia chuyển đổi số, thì BDTN không thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Do đó, bên cạnh những cơ hội thì cũng có những thách thức nhất định đối với Nhà nước trong quản lý BDNT. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY