Luận án Tác động của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Luận án nghiên cứu những ảnh hưởng icủa ibiến lđộng ldòng 2tiền tới lcấu ltrúc lvốn của lcác doanh lnghiệp lniêm lyết ltại lViệt lNam ltrong lgiai lđoạn l2008-2019. Điểm lkhác lbiệt lso với lnhững lnghiên lcứu ltrước lđây, lnghiên lcứu xem xét thêm sự ltác lđộng lcủa CEO có kinh nghiệm làm việc ltrongl tàii chính, sở hữu của nhà nước, sở hữu của nước ngoài và dòng tiền hoạt động đến mốii quani lhệ lgiữa lbiến lđộng ldòng ltiền lvà lcấu ltrúc lvốn. Trong đó, lnghiên lcứu sử dụng lcách lđo llường lbiến lđộng ldòng ltiền có điều kiện theo De Veirman and Levin (2011). Phương pháp ước lượng GMM hệ thống được sử dụng xem xét thực hiện hồi quy mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa biến động dòng tiền và việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Sự tác động ngược chiều này sẽ bị giảm đi khi có mặt lkinh lnghiệm llàm vviệc ltrong llĩnh vvực ttài cchính của CEO, lsở lhữu nước ingoài và isở lhữu lnhà lnước điều tiết. Cụ thể, lbiến lđộng ldòng ltiền lltác llđộng lthuận lchiều lđến lcấu ltrúc lvốn lkhi lCEO lcó lkinh lnghiệm ltrong llĩnh lvực ttài lchính, lngược llại llbiến lđộng ldòng ltiền llcó ltác lđộng lngược chiều đến lcấu ltrúc lvốn trường hợp ilCEO lkhôngi cói kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ở lcác ldoanh lnghiệp lcó lsở lhữu lnhà lnước, lbiến lđộng ldòng ltiền 2cao lsẽ llàm lgia ltăng tỷ lệ lnợ dài hạn, nhưng giảm mức nợ vay và tổng nợ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi xét riêng lcác ldoanh lnghiệp lcó lsở lhữu lnước lngoài chưa thấy sựl tácl độngl củal biếnl độngl dòngl tiềnl đến cả ba cách đo lường đòn bẩy tài chính. Cuối cùng, ở mức dòng tiền hoạt động thấp và trung bình, khi có lbiến lđộng ldòng ltiền ltăng làm giảm việcl sửl dụngl nợl. Ở mức dòng tiềnl hoạtl độngl caol hơnl, biếnl độngl dòngl tiềnl chưa thấyl sự tácl độngl đếnl cấul trúcl vốln.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY