Luận án Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa

<p> Toàn cầu hóa và hội nhập mở cửa là xu thế tất yếu trong kỷ nguyên kinh tế mở hiện nay. Việc mở cửa, tăng cƣờng thƣơng mại giúp các nền kinh tế tận dụng đƣợc lợi thế so sánh, cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế, tạo ra động lực tăng trƣởng kinh tế. Những ảnh hƣởng từ thƣơng mại quốc tế tới tăng trƣởng kinh tế đã đƣợc các lý thuyết kinh tế khẳng định. Đây cũng là chủ đề bàn luận sôi nổi của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách. Các nghiên cứu thực nghiệm này tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Trong đó có các nghiên cứu tập trung vào ủng hộ quan điểm tăng trƣởng đƣợc dẫn dắt bởi xuất khẩu trên phạm vi nền kinh tế khu vực nhiều quốc gia nhƣ của OECD (2001), Ekanayake (1999). Trên phạm vi quốc gia có các nghiên cứu của Hendrik Van Den Berg (1997); Frankel và Romer (1999) và Irwin (2001); Abou-Stait (2005); Aurangzeb (2006); Zang, W. and Baimbridge, M. (2012); He và Zhang (2010); Mishra (2011); Fatemah, A., & Qayyum, A. (2018). Trong đó có các nghiên cứu trƣờng hợp Việt Nam có của Phan Minh Ngọc và cộng sự (2003); Hoàng Xuân Bình (2011); Nghiên cứu của Phan Thế Công (2011); Nguyễn Thị Thu Thủy (2014); Hà Thành Công. (2019); Nguyễn Thị Mỹ Linh. (2019); Nguyễn Minh Hải. (2019); và Nguyen, Cung Huu. (2020), ở cấp độ địa phƣơng có các nghiên cứu nhƣ của Rodríguez và Rodrik (2001). Cũng có các nghiên cứu chỉ ra xuất khẩu ảnh hƣởng tới cơ cấu kinh tế và thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Trên cấp độ nền kinh tế quốc gia có nghiên cứu của William Keng Mun Lee (1997); Viện Chiến lƣợc Phát triển (2008); Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (2013); Nguyễn Thị Tuệ nh (2014); Lƣơng Văn2 Khôi (2015); Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt (2018). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY