Luận án Thông tin từ Báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: Nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

<p> Khó khăn tài chính cúa công ty ảnh hướng tiêu cực đến tính thanh khoản của thị trường vốn và sự phát triển của nền kinh tế (Nishikawa, 2002; Bratton á& Gulti, 2004). Khi một công ty lâm vào tình trạng bị KKTC sẽ gây ra tốn thất lớn cho nhà quản lý doanh nghiệp, tô chức tín dụng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, người lao động, SGDCK. Công ty bị KKTC sẽ mắt uy tín do đó cô phiếu mắt giá trị, gần như không thanh khoản được, nhà đâu tư bị lỗ vốn. Nhà quản lý bị mắt danh tiếng và giảm thu nhập, người lao động bị giám lương và bị mất việc làm. Các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp khó thu hồi nợ ở những công ty bị KKTC. Nếu nhiều công ty bị KKTC trong cùng một thời kỳ sẽ dẫn đến hậu quả nghiễm trọng cho xã hội như tăng tỷ lệ thất nghiệp, khủng hoàng tải chính. Và tất yếu dẫn đến tổng giá trị xuất khẩu, giá trị tổng sản phẩm quốc nội bị giảm mạnh, nền kinh tế bị suy thoái. Chính vì vậy, chủ để thông tin từ BCTC và đự báo KKTC của công ty đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thể giới quan tâm từ những năm 1930 như Burcau of Business Research (1930), Bcaver (1966), Tamari (1966), Altman (1968), Edmister (1972), Dcakin (1972), Blum (1974), Libby (1975), Elam (1975), Ohlson (1980), Odom và Sharda (1990), Joos và cộng sự (1998), Shin và cộng sự (2005), Đảo Thị Thanh Bình (2013). Alifiah (2014). Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu mỗi quan hệ giữa các thông tin từ BCTC và KKTC của công ty, nhưng khi sử dụng bộ biến độc lập khác nhau, phương pháp dự báo khác nhau, đữ liệu ở các quốc gia khác nhau hoặc dữ liệu ở các thời kỳ khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nhiêu nghiên cứu khăng định các tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời, tỷ suất khả năng thanh toán ngắn hạn, tỷ suất đòn bẩy tài chính, tỷ suất dòng tiền, tỷ suất vòng quay có khả năng dự báo tốt công ty KKTC. Nhưng một số nghiên cứu khác lại phủ định khả năng dự báo KKTC của các tỷ suất này. Chưa có sự thống nhất về khả năng dự báo của các tỷ suất tài chính trong các nghiên cứu. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY