Luận án Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Về cơ sở lý luận, luận án đã có một số đóng góp quan trọng đó là bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu hiện có về đánh giá tác động của TNXH đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, dƣới góc độ một quốc gia đang phát triển với những đặc điểm khác biệt về điều kiện phát triển kinh tế. Về phần các nghiên cứu cho Việt Nam, luận án có thể đƣợc xem là nghiên cứu đầu tiên khai thác toàn diện chủ đề về tác động của TNXH đến HQTC, xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu về sau. Ngoài ra, nghiên cứu này đóng góp các bằng chứng thực nghiệm cho lý thuyết Các bên liên quan và lý thuyết Hợp pháp khi mà kết quả nghiên cứu chứng minh tác động tích cực của TNXH đến HQTC của NHTM. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp bức tranh tổng thể, toàn diện về thực trạng chi tiêu và công bố thông tin TNXH của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012- 2019. Bằng chứng thực nghiệm để trả lời cho câu hỏi chi tiêu và công bố thông tin TNXH có cải thiện HQTC của các NHTM Việt Nam cũng đƣợc luận án cung cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tồn tại mối tƣơng quan dƣơng giữa TNXH và HQTC, do đó, đây là câu trả lời thuyết phục đối với các bên liên quan, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo ngân hàng về những lợi ích thực tế đƣợc đo lƣờng, cung cấp bằng các mô hình, con số bên cạnh những giá trị vô hình nhƣ thƣơng hiệu, niềm tin, lòng trung thành.v.v. nhƣ các nghiên cứu khác đã đề cập. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định vai trò quan trọng của việc thực hiện và công bố thông tin TNXH đối với nâng cao hiệu quả tài chính của các NHTM Việt Nam một cách bền vững. Từ các khuyến nghị của luận án, các nhà quản trị ngân hàng có thể áp dụng trong thực tiễn hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện các hoạt động TNXH của các NHTM Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Đối với các nhà hoạch định chính sách, kết quả nghiên cứu giúp cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm để có cơ sở đề ra các quy định, hƣớng dẫn cho việc thực hiện và báo cáo TNXH của các NHTM nói riêng, các doanh nghiệp nói chung tiến tới coi đó nhƣ một quy tắc phổ biến, thịnh hành trong kinh doanh cũng nhƣ trong ứng xử của các bên quan. Bên cạnh đó, nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo, tài liệu nghiên cứu cho những đối tƣợng quan tâm cũng nhƣ cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng để tiếp tục nghiên cứu sâu và rộng hơn những vấn đề liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY