Luận án Xây dựng và hoàn thiện pháp luật huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

<p> Vốn, thể chế, nguồn nhân lực là những điều kiện cơ bản, cần thiết để đổi mới và phát triển nông thôn. Trong đó, vốn, nguồn nhân lực là những yếu tố đầu vào của đầu tư phát triển, còn thể chế đóng vai trò định hướng, tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động này. Vốn đầu tư cho khu vực nông thôn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH), chính trị và thể chế của quốc gia. Để có nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp (NN), nông thôn (NT), xây dựng nông thôn mới (NTM), mỗi nước đều có những biện pháp và cách giải quyết khác nhau. Xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM bền vững là một trong những ưu tiên của các quốc gia trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đặt ra mục tiêu tổng thể xây dựng NTM: “Nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”. Xây dựng NTM hiện nay được cụ thể thành chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (Chương trình xây dựng nông thôn mới) được ban hành trong bối cảnh lịch sử và điều kiện KT-XH cụ thể ở Việt Nam nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY