Luận văn Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố đà nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Để t hực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chă m sóc GDMN, ngƣời GV phải có kiến thức văn hóa cơ bản, phải đƣợc trang bị một hệ t hống tri thức khoa học nuôi dạ y trẻ, phải yê u nghề và mế n trẻ, phải nhiệt tình, chu đáo và dễ hòa nhập cùng với trẻ. Q uá trình t ổ chức, hƣớng dẫn hoạt động chăm sóc GD trẻ đòi hỏi ngƣời GV phải có những năng lực sƣ phạm nhất định. Những năng lực sƣ phạm nà y là kết quả của một quá trình học tập, rèn luyện tại trƣờng và t ự học tập một cách nghiê m túc, thƣờng xuyên của ngƣời GV. Trong những năm qua, các cấp QLGD TP Đà Nẵng đã chú ý đến việc BD về nội dung và phƣơng pháp chăm sóc, GD trẻ nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV. Tuy nhiên, nhận thức của một số GV chƣa cao, số G V lớn tuổi ngại đổi mới, đội ngũ GV chƣa hợp lý về cơ cấu. Vì vậy, chất lƣợng chă m sóc và GD của đội ngũ GV nhìn chung chƣa đáp ứng với CNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT và nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Hiện nay GDMN TP Đà Nẵng nói riêng và GDMN cả nƣớc nói chung chƣa có những công trình nghiên cứu về vấn đề BD đội ngũ GVMN đáp ứng CNN. Xuất phát t ừ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Biện pháp QL công tác BD GV các trƣờng MN TP Đà Nẵng đáp ứng CNN"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY