Luận văn Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty TANIMEX

<p> 1. Sự cần thiết của đề tài Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tiền thân là Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình. Nhằm đáp ứng sự biến đổi của nền kinh tế thị trường, Công ty đã nhanh chóng chuyển đổi hình thức sở hữu từ sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu Cổ phần. Mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng cơ chế hoạt động vẫn còn mang tư tưởng, phong cách của một doanh nghiệp Nhà nước. Một số hoạt động còn yếu kém, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnhtranh của Công tythấp, đặc biệt cơ chế quản lý tài chính tồn tạinhiều bất cập, chưa tương xứng với điều kiện và lợi thế vốn có của Công ty. Các vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn chưa thực sự được quan tâm và vận hành một cách hiệu quả nhất, nguồn nhân lực quản trị tài chính y ếu kém, chỉ quen với việc thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán khiến cho năng lực quản trị tài chính tại Công ty còn nhiều hạn chế. Thực trạng đó đã đặt ra y êu cầu cần phải thay đổitư duy và cách thức làm việc để có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện để Công ty có thể duy trì và phát triển vững mạnh. Để đạt được mục đích nêu trên, một trong các vấn đề mà Công ty phải nhanh chóng thực hiện làđổi mới, đẩy mạnh việc hoàn thiện công tác quản trị tài chính. Một mặt nâng cao năng lực quản trị tài chính cho Công ty, mặt khác góp phần hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra thế tự chủ về mặt tài chính. Từ đó nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh tranh của Công tytrong nền kinh tế thị trường hiện đại. 2. Mục đích của đề tài Việc đổi mới doanh nghiệp trong đó có hoạt động quản trị tài chính cho phù hợp với nền kinh tế thị trường là quá trình lâu dài và phức tạp, phải giải quyết bằng nhiều vấn đề như nhận thức, tổ chức bộ máy, quy trình hoạt động, Phạm vi bài này chỉ trình bày những giải pháp cơ bản về mặt tài chính để nâng cao năng lực quản trị tài chính. Nhằm giúp cho tình hình tài chính của Công ty ngàycàng vững mạnh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả trong cơ chế thị trường. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu vận dụng xuy ên suốt trong đề tài này là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với việc phân tích và tổng hợp các tài liệu lịch sử về quản trị tài chính của doanh nghiệp, từ đó nâng thành lý lu ận. Từ các thực tiễn để chứng minh xu hướng chung –quy luật tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị tài chính trong Công ty và đề ra các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu một số nội dung sau: - Năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong n ền kinh tế hiện đại - Thực trạng quản trị tài chính tại công ty Tanimex - Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty Tanimexgiai đoạn hiện nay . Những điểm mới của luận văn là:  Khẳng định một số nhận thức mới liên quan đến năng lựcquản trị tài chính trong nền kinh tế hiện đại.  Đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán Công ty cho phù hợp với giai đoạn mới.  Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình quản trị tài chính trong việc ra quyết định nhằm nâng cao khả năng huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.  Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại Công ty . Toàn bộ nội dung trên được trình bày theo kết cấu như sau: - Phần mở đầu - Chương 1: Tổng quan về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. - Chương 2: Thực trạng quản trị tài chính tại Công ty Tanimex hiện nay - Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty Tanimex trong giai đoạn hiện nay. - Phần kết luận. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY