Luận văn Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức

<p> ĐặT VấN Đề Trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước màcòn phải đối đầu với các doanh nghiệp nước ngoài ngay chính trên thị trường nước nhà. áp lực rất lớn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp có ưu thế hơn về nhiều mặt. Điều đóđòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải khẳng định vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại vàphát triển. Với vai trò vàtầm quan trọng, thương hiệu đã trở thành một vũ khí cạnh tranh không thể thiếu. Có thể kể ra một vài lợi ích của thương hiệu như sau: - Nó làm cho khách hàng tin tưởng, an tâm vàtự hào khi sử dụng sản phẩm. - Duy trì lượng khách hàng trung thành vàthu hút thêm khách hàng mới. - Giảm các chi phí marketing,tạo thuận lợi khi tiến hành các hoạt động marketing khác như tung sản phẩm mới, phát triển thị tr-ờng mới. - Thu hút nhàđầu tư vànhân tài. - Có thể định giá cao vàchống lại sự cạnh tranh về giá. - Đ-ợc pháp luật bảo hộ vàchống hàng nhái, hàng giả. - Đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn: doanh thu vàlợi nhuận cao hơn. Vì vậy, xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu làmột vấn đề cấp bách vàcần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp muốn thành công vàđứng vững trên thị tr-ờng. Tuy nhiên, xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu làmột chiến l-ợc dài hạn, phải đầu t- về con ng-ời, thời gian vàtiền bạc. Trong khi khả năng tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam rất hạn chế. Vậy vấn đề đặt ra làvới nguồn lực tài chính giới hạn, làm cách nào để xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu một cách hiệu quả. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp bán lẻ, việc xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu lại càng khó khăn hơn. Bởi vì nó không chỉ dừng lại ở việc bị giới hạn về khả năng tài chính màcòn nhiều khó khăn khác nữa. Thứ nhất, thị tr-ờng bán lẻ Việt Nam đ-ợc đánh giá làmột trong những thị tr-ờng hấp dẫn vàđầy tiềm năng. Vì vậy, khi những cam kết với Tổ chức th-ơng mại thế giới WTO có hiệu lực, chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đến kinh doanh tại Việt Nam. Họ lànhững tập đoàn lớn, có tên tuổi, nhiều kinh nghiệm, trình độ quản trị cao vàkhả năng tài chính mạnh. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn vàthử thách, đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt vàquyết liệt. Thứ hai, doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá của nhiều th-ơng hiệu khác nhau nên để thành công trong việc xây dựng th-ơng hiệu cho riêng mình đòi hỏi những ý t-ởng mới vàsáng tạo. Thứ ba, xu h-ớng tiêu dùng thay đổi, những đòi hỏi của khách hàng ngày càng khắc khe hơn. Trung tâm điện máy Trọng Đức cũng nằm trong tình hình chung đó. Ngoài ra, kinh doanh mặt hàng kim khí điện máy làlĩnh vực đang gặp rất nhiều khó khăn từ phía thị trường. Sức ép cạnh tranh lại càng lớn vàrất nhiều thách thức phải v-ợt qua khi Trung tâm chỉ làmột doanh nghiệp rất nhỏ với một nguồn tài chính hạn hẹp. Do vậy, một chiến lược xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu để tồn tại vàphát triển là rất cần thiết. MụC TIÊU NGHIÊN CứU Từ vấn đề đặt ra như trên, cuộc nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: - Tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng vànhững yếu tố ảnh h-ởng đến việc mua sắm hàng kim khí điện máy của người dân trong khu vực màTTĐM Trọng Đức phục vụ. - Xác định tình hình hiện tại của thương hiệu Trọng Đức. Khách hàng cảm nhận nh-thế nào về Trọng Đức. Xác định nhữngyếu tố then chốt tạo nên sức mạnh th-ơng hiệu Trọng Đức,khiến Trọng Đức đ-ợc chấp nhận và -a chuộng. Phát hiện những yếu kém của Trọng Đức để khắc phục, củng cố th-ơng hiệu. Phân tích vàtìm ra những yếu tố khác biệt của Trọng Đức, chọn yếu tố độc đáo, ít khả năng bắt ch-ớc vàđ-ợc khách hàng đánh giá cao nhất để định vị th-ơng hiệu. - Đ-a ra chiến l-ợc xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu Trọng Đức thành một th-ơng hiệu mạnh, đ-ợc ng-ời tiêu dùng tin t-ởng vàtrung thành. ĐốI TƯợNG VàPHạM VI NGHIÊN CứU Đối t-ợng nghiên cứu: - Khách hàng: làng-ời tiêu dùng hàng kim khí điện máy trên địa bàn mà TTĐM Trọng Đức phục vụ. Cụ thể làng-ời dân khu vực Quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Quận 12, Hóc Môn vàBình Thạnh. - Công ty TNHH D-ơng Trọng Đức vàhai TTĐM Trọng Đức, năng lực Công ty, nhân viên vàlãnh đạo Công ty. - Đối thủ cạnh tranh: làcác siêu thị, trung tâm kim khí điện máy có quy mô bằng hoặc lớn hơn TTĐM Trọng Đức. Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Thành phố Hồ Chí Minh. - Lĩnh vực: Chiến lược xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu chỉ làmột phần của chiến lược marketing. Màchiến l-ợc marketing lại làmột bộ phận trong chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Vì vậy, trong giới hạn của đề tài, luận văn chỉ tập trung vào vấn đề xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu màkhông đề cập đến toàn bộ chiến l-ợc marketing hay chiến l-ợc kinh doanh tổng thể. PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Ph-ơng pháp thu thập thông tin: - Phỏng vấn - Thăm dò vàquan sát - Thu thập dữ liệu thứ cấp Công cụ thu thập: - Bảng câu hỏi - Phiếu thu thập thông tin - Sổ ghi chép Nguồn thông tin: - Ng-ời tiêu dùng hàng kim khí điện máy. - Nhân viên vàlãnh đạo Công ty TNHH Dương Trọng Đức. - Các siêu thị, trung tâm điện máy. Xử lý: bằng Ch-ơng trình SPSS. ý NGHĩA KHOA HọC VàTHựC TIễN CủA Đề TàI Từ những thực tế về kết quả kinh doanh cho thấy vị thế vàkhả năng cạnh tranh của TTĐM Trọng Đức trên thị tr-ờng bán lẻ hàng kim khí điện máy ở TP.HCM rất kém so với các doanh nghiệp khác. Ch-a kể đến việc phải đối mặt với các doanh nghiệp n-ớc ngoài trong t-ơng lai. Đề tài nhằm mục đích tìm ra h-ớng đi phù hợp để xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu Trọng Đức thành một th-ơng hiệu mạnh, từ đó có thể cạnh tranh vàđứng vững trên thị tr-ờng. Đem lại nguồn thu thông qua việc đóng thuế, thực hiện các trách nhiệm xã hội, tạo công ăn việc làm góp phần xây dựng đất n-ớc ngày càng giàu mạnh. Các doanh nghiệp vừa vànhỏ, nhất làdoanh nghiệp hoạt động trong ngành bán lẻ, thị tr-ờng kim khí điện máy cũng có thể tham khảo các kết quả của cuộc nghiên cứu này trong quá trình xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu của mình. NHữNG ĐIểM NổI BậT CủA LUậN VĂN Hiện nay, xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu vàmối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Nó đ-ợc nhắc đến trên mọi ph-ơng diện vàtrong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, không có nhiều tài liệu h-ớng dẫn chi tiết quá trình xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu. Đa số các bài viết có nội dung ngắn,chỉ đề cập đến một khía cạnh nào đó của th-ơng hiệu. Phần cơ sở lý luận của luận văn sẽ trình bày một cách hệ thống vàtoàn diện về lý thuyết xây dựng vàphát triển thương hiệu. Việc đưa ra các tiêu chí để đánh giá, đo lường tình hình của một thương hiệu làvấn đề hết sức phức tạp. Luận văn đã xác định những thước đo đáng tin cậy, phù hợp với thực tế vàcó tính khả thi cao. Quá trình triển khai thực hiện đo l-ờng đ-ợc tiến hành một cách khoa học để có đ-ợc kết quả trung thực, chính xác vàcó giá trị. Để trở thành một thương hiệu mạnh không phải làchuyện dễ dàng đối với tất cả các doanh nghiệp. Song lại càng khó khăn, phức tạp hơn khi đó làcác doanh nghiệp nhỏ với khả năng tài chính hạn hẹp. Luận văn đã đưa ra các chiến lược để xây dựng vàphát triển thương hiệu Trọng Đức, một côngty rất nhỏ đang gặp nhiều bất lợi trong kinh doanh. Những thử thách trong lĩnh vực hoạt động của Trọng Đức làm cho việc xây dựng vàphát triển th-ơng hiệu thêm phầnkhó khăn hơn. Vàquan trọng hơn hết làcác chiến l-ợc đ-a ra trong luận văn không phải làlý thuyết suông màcó khả năng áp dụng vào thực tế đem lại hiệu quả cao vàcải thiện tình hình của thương hiệu. KếT CấU CủA LUậN VĂN Luận văn gồm các phần sau: - Chương mở đầu: trình bày tổng quát những vấn đề của luận văn. - Chương 1 Cơ sở lý luận: trình bày những cơ sở lý thuyết về thương hiệu, các khái niệm vàlý luận được sử dụng trong luận văn. - Chương 2 Phương pháp nghiên cứu: đề cập đến quy trình vàcách thức thực hiện cuộc nghiên cứu. - Chương 3 Kết quả: trình bày những dữ liệu đã thu thập vàkết quả thu được sau cuộc nghiên cứu. - Chương 4 Chiến lược xây dựng vàphát triển thương hiệu Trọng Đức: phân tích vàđưa ra những vấn đề cần giải quyết của Trọng Đức để trở thành một thương hiệu mạnh. - Kết luận vàkiến nghị </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY