Luận văn Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kon Tum là một tỉnh miền núi, ñiều kiện kinh tếxã hội còn gặp nhiều khó khăn, ñời sống của nhân dân hầu hết dựa vào nguồn thu từ nông, lâm nghiệp là chính nên mức sống còn rất thấp, từ ñó vấn ñề XĐGN ñược tỉnh Kon Tum quan tâm giải quyết và ñã ñạt ñược thành tựu to lớn trong công cuộc giảm nghèo. Việc triển khai hệthống chính sách XĐGN thời gian qua ñã có tác ñộng tích cực ñến tấn công ñói nghèo ởKon Tum. Đặc biệt, khi bước sang thếkỷ21, cụthểgiai ñoạn 2011-2015, Kon Tum sẽphải ñương ñầu với một loạt các thách thức mới trong tấn công ñói nghèo như: (i) nghèo ñói chỉtập trung ởmột số vùng có ñiều kiện kinh tếxã hội kém phát triển, trình ñộdân trí thấp và tốc ñộgiảm nghèo chậm hơn các thời kỳtrước; (ii) các khoản hỗtrợ ưu ñãi cho tỉnh nghèo sẽdần bịcắt giảm; (iii) sựbiến ñổi khí hậu sẽtác ñộng nhiều ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong ñó có ngành nông nghiệp nơi ñang tạo thu nhập chủyếu cho ñại bộphận người dân ở nông thôn. Đểchống ñỡvới những thách thức này, ñòi hỏi Kon Tum cần xây dựng cho mình một chiến lược giảm nghèo trong ñó là một hệ thống chính sách XĐGN có tính khảthi và hiệu lực cao hơn. Muốn vậy, ñiều ñầu tiên cần phải phân tích, ñánh giá một cách nghiêm túc các chính sách ñã và ñang ñược thực hiện ñểtìm ra những ñiểm bất cập. Tiếp ñến, trên cơsởkết quảphân tích, ñánh giá tỉnh Kon Tum sẽxây dựng hệthống chính sách XĐGN theo hướng khắc phục những ñiểm yếu và phát huy những tác ñộng tích cực trong mỗi chính sách, sửa ñổi những chính sách không phù hợp, bổ sung những chính sách còn thiếu ñểhệthống chính sách XĐGN tác ñộng có hiệu quảhơn nữa ñến người nghèo. Chính vì vậy, em chọn ñềtài Chính sách xóa ñói giảm nghèo trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY