Luận văn Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2011, nƣớc ta cơ bản là một nƣớc công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế -xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phƣơng án phát triển. Bởi vậy, tàu thủy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy đang có những bƣớc tăng trƣởng và phát triển cao. Tuy nhiên sự cạnh tranh gay gắt của môi trƣờng kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trƣờng. Đối với Công ty nạo vét và xây dựng đƣờng thuỷ I, là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty xây dựng đƣờng thuỷ. Nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỉ trọng tƣơng đối lớn trong việc tính giá thành sản phẩm, trong đó nhiên liệu lại giữ một vai trò chủ yếu. Do vậy lại càng không thể thiếu công tác kế toán và quản trị để xây dựng đƣợc một chu trình quản lý nguyên vật liệu một cách khoa học. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng, cùng vói sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Bùi Thị Thúy và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng tài chính kế toán, em đã chọn đề tài: " Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY