Luận văn Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại bưu điện tỉnh Lâm Đồng

<p> Nhìn chung, đội ngũCBCNV của Bưu điện tỉnh đã được đào tạo cơbản và có mặt bằng chung vềtrình độtương đối cao; đáp ứng được yêu cầu công việc trong các giai đoạn phát triển của Ngành và của Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại Bưu điện tỉnh vẫn gặp phải tình trạng thiếu lao động có trình độlành nghềcao nhưng lại thừa lao động không có trình độlành nghềhoặc có những kỹnăng đã được đào tạo không còn phù hợp với yêu cầu hiện tại, do đó nhiều công việc không có người thực hiện trong khi nhiều nhân viên không biết làm việc gì, năng suất lao động thấp. Nguyên nhân của tình trạng trên là do có một sốngười đã được đào tạo quá lâu, chưa được đào tạo lại; việc cân nhắc, xem xét cửngười đi đào tạo ởtừng lúc, từng nơi chưa đúng đối tượng dẫn đến tình trạng sau khi được đào tạo không phát huy hiệu hiệu quảcần thiết. Trình độcủa đội ngũCBCNV tuy khá cao nhưng phần lớn là được đào tạo theo hình thức tại chức, làm việc theo kinh nghiệm nhiều hơn là vận dụng những kiến thức đã học, vì vậy dẫn đến năng suất lao động, hiệu quảcông việc và thái độphục vụkhách hàng chưa đáp ứng được yêu cầu đềra. - Cơcấu lao động theo nhóm chức danh và độtuổi: Độtuổi bình quân của CBCNV trong toàn Bưu điện tỉnh là 37,6 tuổi; trong đó: + Nhóm chức danh quản lý: 263 người; độtuổi trung bình là: 41 tuổi, + Nhóm chức danh trực tiếp sản xuất: 656 người; độtuổi trung bình là: 35.7 tuổi, + Nhóm chức danh phụtrợ: 142 người; độtuổi trung bình là: 38.4 tuổi. Nhìn chung độtuổi trung bình của từng trình độvà nhóm chức danh của CBCNV đang làm việc tại Bưu điện tỉnh là khá tốt. Sốlượng người lao động đang ở độtuổi 30 đến 45, có nhiều khảnăng làm việc và cống hiến tốt nhất cho Bưu điện tỉnh hiện tại là 574 người. - Cơcấu lao động theo thâm niên công tác: + Sốlao động có thâm niên công tác trong ngành dưới 5 năm: 97 người, + Sốlao động có thâm niên công tác trong ngành từ5 đến dưới 15 năm: 620 người, + Sốlao động có thâm niên côngtác trong ngành 15 đến dưới 25 năm: 194 người, + Sốlao động có thâm niên công tác trong ngành từ25 năm trởlên: 150 người. Nhưvậy sốlao động trẻcó thâm niên công tác từ5 đến dưới 15 năm chiếm tỷ trọng khá cao (58.4%) trên tổng sốlao động của toàn Bưu điện tỉnh, đây là một thuận lợi lớn cho Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụsản xuất kinh doanh của đơn vịtrong giai đoạn cạnh tranh hội nhập sắp đến. 1.1.3. Những tồn tại, thách thức vềvấn đềcon người: Cùng với sựphát triển vượt bậc của công nghệ, trong những năm gần đây, nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh đã có bước phát triển mới cảvềcơcấu, sốlượng và chất lượng. Bưu điện tỉnh đã thực thi nhiều chính sách quản lý, sửdụng lao động và các chính sách khuyến khích nhằm phát huy tối đa năng lực của CBCNV, thu hút nhân tài vềlàm việc cho Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế, trước xu thếcạnh tranh và hội nhập, cơcấu tổchức; trình độ, nhận thức và tác phong của đội ngũCBCNV vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụsản xuất trong giai đoạn mới. Thểhiện: Thứnhất, còn không ít CBCNV có tưtưởng ỷlại, ý thức kinh doanh chưa cao, yên bềtrước những thách thức của cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh; phong cách phục vụchưa thực sựhướng vềkhách hàng; tổchức quản lý chậm đổi mới so với sự phát triển tất yếu vềcông nghệvà đòi hỏi của thịtrường. Thứhai, sựthay đổi lớn vềcông nghệ, vềyêu cầu của sản xuất kinh doanh đòi hỏi đối tượng phục vụlà người lao động của Bưu điện tỉnh tăng nhanh. Trong khi đó một bộphận lao động không nhỏcòn tồn tại trong thời kỳcũtrên thực tếchưa thực sự đáp ứng được với công việc có tính chất phức tạp hơn nhưng vẫn phải duy trì bằng cách bốtrí công việc khác. Chính điều này đã làm cản trởcho việc tổchức, sắp xếp, tinh giảm bộmáy; sốlượng lao động của Bưu điện tỉnh không những không giảm đi mà còn tăng lên, trong khi đó hoạt động sản xuất kinh doanh lại đạt hiệu quảchưa cao. Đây cũng là gánh nặng mang tính xã hội mà Bưu điện tỉnh cần phải giải quyết. Thứba, việc trảlương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đã có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích, thu hút nguồn lực lao động chất xám vềlàm việc cho Bưu điện tỉnh. Tuy vậy đôi khi vẫn chưa sát và đúng với kết quảlao động. Quy chếtrả lương cho người lao động đã có cải tiến, bổsung căn cứvào kết quảlao động mà họ cống hiến. Tuy nhiên, việc theo dõi để đánh giá hiệu quả, chất lượng lao động cụthể của từng CBCNV vẫn chưa thực sựminh bạch, rõ ràng. Một sốngười lao động có trình độ, năng lực chuyên môn khá giỏi, làm việc có hiệu quảcao, có cống hiến nhiều hơn vào kết quảsản xuất kinh doanh, song đôi khi chưa được hưởng các chế độphù hợp. Bên cạnh đó, một sốlao động làm việc đối phó, không nỗlực vẫn được trảlương, thưởng theo kiểu "bình quân". Vì vậy chưa động viên được lòng nhiệt tình, hăng say lao động của những người thực sựcó tâm huyết và năng lực lao động giỏi; ngược lại, nhóm lao động vốn không mấy cốgắng lại càng không tựquyết tâm, không có ý thức để đổi mới bản thân, nâng cao năng lực. Tình trạng người lao động có trình độ, kinh nghiệm xin thôi việc, xin chuyển công tác sang đơn vịkhác đã và đang xảy ra theo xu hướng ngày càng tăng. Thứtư, vềphía chủquan của các cấp quản lý nguồn nhân lực: - Chưa có biện pháp đểnhìn nhận thấu suốt và đánh giá một cách chính xác, công bằng với tất CB.CNV vềsựnỗlực, cốgắng của họ; - Chưa đưa ra những đòi hỏi cao hơn đểtạo môi trường, động lực cho những nhân viên có chí hướng phấn đấu, hăng say làm việc hơn nữa; - Chưa nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân viên để đặt ra cho họnhững xu hướng, mục tiêu cụthểtrong công việc cũng nhưtrong đời sống sinh hoạt. Thực trạng trên đòi hỏi Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phải có những biện pháp cụ thểtrong công tác quản lý nguồn nhân lực; bốtrí sắp xếp lại cơcấu tổchức để đạt được hiệu quảcao nhất; xây dựng được đội ngũngười lao động thực sựcó tác phong mới trong phục vụ, có sựhiểu biết vềxu hướng phát triển của xã hội, có trình độvà nhận thức vững vàng đểdễdàng thích nghi với hoàn cảnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất; đồng thời có kếhoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đểhọcó đủkỹnăng, kiến thức làm chủcông nghệhiện đại, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và trong tương lai họphải ngang tầm với lực lượng lao động của các công ty, tập đoàn Bưu chính Viễn thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thếgiới. Việc thu hút lao động có trình độcao tay nghềgiỏi và ngược lại là tình trạng “chảy máu chất xám” đang là vấn đềmà ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh hết sức quan tâm; làm thếnào để hạn chế đến mức thấp nhất sựra đi của những chuyên gia giỏi, có năng lực? lý do gì họra đi và phải giữhọlại bằng cách nào? Đó là những câu hỏi luôn đặt ra và đòi hỏi ban lãnh đạo, các nhà quản trịnhân sựtại Bưu điện tỉnh phải trảlời bằng những giải pháp cụthể. Đểgiải quyết phần nào vấn đềnày, chúng tôi đã chọn đềtài “Đánh giá mức độ thỏa mãn của CBCNV với tổchức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng”, nhằm giúp cho Bưu điện tỉnh có cách nhìn sâu sắc, chính xác, từ đó có biện pháp quản lý, bốtrí, sắp xếp, duy trì, phát triển đội ngũCBCNV xứng đáng là “tài sản” quý báu nhất đểBưu điện tỉnh vững vàng trong tiến trình hội nhập, phát triển của ngành, của đất nước. 1.2. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu. - Trên cơsởlý thuyết vềsựthỏa mãn của người lao động đối với tổchức và những điều kiện thực tiễn của ngành, của doanh nghiệp, đềtài sẽxây dựng thang đo lường vềsựthỏa mãn của người lao động đối với tổchức “Bưu điện tỉnh Lâm Đồng”. - Thực hiện việc đo lường mức độthỏa mãn của người lao động đối với tổchức “Bưu điện tỉnh Lâm Đồng”, qua đó phát hiện những mặt tồn tại trong các chính sách đãi ngộvà động viên hiện nay của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. - Kiến nghịcác giải pháp nhằm nâng cao mức độhài lòng của người lao động đối với tổchức “Bưu điện tỉnh Lâm Đồng”. Việc nghiên cứu thành công đềtài sẽmang lại ý nghĩa sau: - Giúp Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cũng nhưcác doanh nghiệp trong ngành có được một thang đo lường vềsựthỏa mãn của người lao động đối với tổchức. - Giúp các nhà quản trịBưu điện tỉnh Lâm Đồng phát hiện được những mặt hạn chếtrong các chính sách đãi ngộ, động viên hiện tại của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng; qua đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp, nhằm nâng cao mức độthỏa mãn của người lao động đối với tổchức của mình. 1.3. Giới hạn nghiên cứu Vì những hạn chếvềnguồn lực nên tác giảchỉkhảo sát mẫu ởcác đơn vịtrực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. Nếu nghiên cứu này được mởrộng tại nhiều doanh nghiệp khác trong ngành thì tính khoa học và độtin cậy của nghiên cứu sẽcao hơn. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sửdụng trong đềtài này là phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, cụthểlà: - Phuơng pháp nghiên cứu định tính được sửdụng trong giai đoạn nghiên cứu khám phá đểnghiên cứu các tài liệu thứcấp và thảo luận với đội ngũcán bộchủchốt đểxây dựng thang đo sơbộvềsựthỏa mãn của người lao động đối với tổchức. - Phương pháp nghiên cứu định lượng được sửdụng đểkiểm định thang đo và đo lường mức độthỏa mãn của người lao động đối với tổchức của họ. Phương pháp phân tích sốliệu thông qua phần mềm SPSS 13.0 Trên cơsởcác giảthiết nghiên cứu vềngười lao động chưa thỏa mãn vềcác điều kiện như: Mức tiền lương và thu nhập hiện tại chưa đáp ứng; Vấn đềtrợcấp, khen thưởng, kỷluật chưa công bằng; Môi trường làm việc chưa đảm bảo; Các nhu cầu cá nhân và cơhội thăng tiến không phù hợp; Văn hóa doanh nghiệp; các mối quan hệnội bộ; chưa làm cho nhân viên cảm thấy hài lòng. 1.5. Kết cấu luận văn Luận văn gồm 5 chương: Chương 1: là chương giới thiệu tổng quát chung của đềtài Chương 2: Trình bày cơsởlý luận vềsựthỏa mãn của người lao động đối với tổchức. Chương 3: Trình bày phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Trình bày kết quảnghiên cứu sau khi đã tiến hành phân tích dữliệu. Chương 5: Trình bày các đềxuất, kiến nghịtrên cơsởkết quảnghiên cứu </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY