Luận văn Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán mỹ - Chi nhánh Cần Thơ

<p> Nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển theo nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, dần hội nhập với nền kinh tế trên thế giới, dẫn đến ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp đƣợc thành lập và đi vào hoạt động đa dạng về lĩnh vực, loại hình, làm cho nền kinh tế nƣớc ta có nhiều chuyển biến sâu sắc. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Báo cáo tài chính (báo cáo tổng hợp và thuyết minh tình hình kinh tế tài chính của đơn vị) ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi cho hoạt động kinh doanh, cho các nhà quản lý đƣa ra quyết định, cổ đông, đặc biệt là các nhà đầu tƣ, cơ quan quản lý Nhà nƣớc. Do đó cần một cơ quan hoạt động độc lập xác định tính trung thực, minh bạch, hợp lý các số liệu, sổ sách của báo cáo chính vì xu hƣớng các công ty, doanh nghiệp làm tốt đẹp báo cáo tài chính của mình để thu hút đầu tƣ theo đó là nhiều rủi ro cho bên có nhu cầu sử dụng. Chính vì điều đó, thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các công ty kiểm toán độc lập. Bằng năng lực và sự độc lập của mình, công ty kiểm toán đã dần khẳng định vị trí của mình và đã góp phần vào công việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, làm lành mạnh các mối quan hệ kinh tế, nâng cao chất lƣợng hoạt động của các chủ thể kinh tế. Chính vì thế hoạt động kiểm toán cũng là công cụ quản lý kinh tế và là bộ phận tất yếu không thể không có trong nền kinh tế hiện nay và sau này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY