Luận văn Dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực ở Trường tiểu học Thực Nghiệm, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

<p> Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đã chỉ ra rằng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện,. Theo đó, cách tiếp cận chuyển mạnh từ định hướng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Điều này phù hợp theo thực tiễn dạy học trong bối cảnh những thành tựu trong phát triển của đất nước đã tác động đến nhiều mặt của cuộc sống, trong đó có giáo dục. Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực được chú trọng trong bối cảnh này, với mục đích cần đạt được không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ, mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống, và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Trong nhà trường, phương pháp dạy học mỹ thuật theo chương trình hiện nay, không ít giáo viên chỉ hướng học sinh thực hành những kỹ năng vẽ theo mẫu có sẵn là chủ yếu mà chưa chú ý nhiều đến việc giáo dục cho học sinh năng lực thẩm mỹ, vì vậy mục tiêu của môn học mỹ thuật chưa đạt được ở nhiều tiêu chí, thậm chí có hiện tượng học sinh càng lên bậc học cao không thích học mỹ thuật. Học sinh tiểu học là những chủ nhân của đất nước và bậc tiểu học được ví như là nền móng vững chắc để xây dựng một ngôi nhà tri thức. Môn Mỹ thuật ở bậc tiểu học góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển Đức – Trí – Thể - Mỹ nên rất cần người giáo viên dạy mỹ thuật có phương pháp dạy học phù hợp sao cho đạt hiệu quả cao nhất. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY