Luận văn Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015

<p> 1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện tòan cầu hóa nền kinh tế hiện nay và khi Việt Nam đã chình thức được công nhận là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ìt khó khăn và thách thức. Thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế mở là áp lực cạnh tranh giữa các hàng hóa sản xuất nội địa và nhập ngoại ngày càn g gay gắt. Để tồn tại và phát triển được trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) cần phải xây dựng được cho mính một định hướng phát triển đúng đắn, một chiến lược kinh doanh thìch hợp trên cơ sở: Phát huy các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu để nắm bắt thời cơ và hạn chế các nguy cơ do môi trường kinh doanh mang đến. Một chiến lược kinh doanh đúng đắn là điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp không những thìch nghi, hội nhập được với những biến động không ngừng của thị trường mà còn có thể giúp doanh nghiệp hạn chế những tác động xấu đến quá trình kinh doanh trong môi trường hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu thiết thực trên, Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trong đó sản phẩm chính là „Vang Đalạt‟ đã khẳng định cần phải có hướng phát triển sản phẩm Vang Đalạt trong giai đọan từ nay đến 2015, góp phần giúp công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong môi trường kinh tế hội nhập. Là một trong những cổ đông gắn bó vói doanh nghiệp từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, thông qua Luận văn này tôi mong muốn sẽ giúp LADOFOODS tiếp cận được các phương pháp họach định chiến lược một các h khoa học để xác định được đúng đắn hướng đi của mính, phù hợp với xu thế vận động tất yếu của môi trường kinh doanh hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu- ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn Nghiên cứu cơ sở lý luận trong đó nghiên cứu tổng quan về đặc điểm ngành nhằm xây dựng định hướng phát triển sản phẩm một cách khoa học và đúng xu thế. Thông qua các công cụ phân tìch để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân LADOFOODS và phân tìch các yếu tố môi trường bên ngoài để xác định các cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Trên cơ sở lý luận, thực trạng và kinh nghiệm để xây dựng định hướng phát triển cho sản phẩm Vang Dalạt của LADOFOODS từ nay đến năm 2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện, giúp sản phẩm này cạnh tranh và phát triển được trong môi trường hội nhập kinh tế hiện nay. Đề tài này có ý nghĩa thực tiễn trong việc giúp LADOFOODS định hướng được việc phát triển sản phẩm Vang Đàlạt ( một sản phẩm thế mạnh chủ lực của Công ty) trong điều kiện của thị trường mở với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, giúp Công ty giữ vững và phát triển được vị thế và hiệu quả kinh doanh của mình trong thời gian tới. Đồng thời luận văn này cũng mang tính mới đối với LADOFOODS, vì đây là lần đầu tiên các lý thuyết và công cụ khoa học trong phân tích chiến lược được áp dụng vào thực tiễn tại LADO FOODS, đáp ứng nhu cầu bức thiết của Công ty trước tình hình kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chủ yếu các họat động bên trong doanh nghiệp như vấn đề quản lý sản xuất, kinh doanh và môi trường vĩ mô, vi mô bên ngoài doanh nghiệp tác động đến LADOFOODS nói chung và sản phẩm rượu Vang của công ty nói riêng. 4. Các phương pháp nghiên cứu a)Phương pháp định lượng: - Phương pháp khảo sát thực tiễn: Điều tra, khảo sát, tím hiểu khách hàng nhằm đánh giá thực trạng và thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng định hướng phát triển. - Phương pháp thống kê: thống kê số liệu theo trính tự thời gian, theo từng lĩnh vực và chủng loại. - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia (các thành viên Hội đồng quản trị của LADOFOODS ) để phân lọai các yếu tố trong ma trận IFE và EFE. - Phương pháp phân tìch: trên cơ sở thông tin và số liệu thu thập được, tiến hành phân tìch, bao gồm cả phân tìch định tình và định lượng, dùng phần mềm SPSS 12.0 để xử lý số liệu điều tra khách hàng b) Phương pháp định tính: - Phương pháp tổng hợp: nhận định môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp từ đó xác định các điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp và các cơ hội, nguy cơ làm căn cứ để định hướng phát triển cho sản phẩm. - Phương pháp suy luận logic: kết quả phân tìch và các thông tin được tổng hợp, đánh giá để đề ra các giải pháp phù hợp. 5- Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn này có 74 trang, 12 bảng biểu, 10 hình, 5 phụ lục, kết cấu trong 3 chương: Chương I : Cơ sở lý luận Chương II: Thực trạng hoạt động của LADOFOODS trong thời gian qua. Chương III: Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đàlạt đến năm 2015. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY