Luận văn Đối chiếu thuật ngữ báo chí anh - Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí Tiếng Anh sang Tiếng Việt

<p> Hiện nay. quá trinh hội nhập quốc tể cùa Việt Nam trên mọi lĩnh vực đang dicn ra ngây một sõi động, dặc biệt lã trong lĩnh vực báo chi. một trong những lĩnh vực quan trọng và có tác động rat lớn đối với sự phát triển cúa xà hội. Khi xà hội càng phát triển thi báo chi câng trơ nên có tẩm ánh hướng sâu rộng hơn và đicu dó càng dòi hói cao hơn VC tính chuyên nghiệp và hợp tác quốc té. Báo chi giờ dày không chi dơn thuần là một loại hình hoạt dộng truyên thông mà còn ườ thánh một ngành khoa học VC báo chi. Trong đó. thuật ngữ báo chi (TNBC) lã một phan quan trọng của ngành khoa học vẻ báo chi. nó không chi là cõng cụ của quá trinh nhận thức và tư duy khoa học. mà côn giúp tiếp nhận và phổ bicn các tri thức trong lĩnh vực báo chí truyền thõng vã các lĩnh Vực chuyên môn khác, phục vụ sự phát triền dất nước ttong quá trinh hội nhập quốc tề. Cũng như thuật ngữ của các ngãnh khoa học khác, TNBC có vai trò dặc biệt quan ưọng trong sự phát ưiẻn khoa học cùa mồi quốc gia, dó lã những từ ngữ bicu thị khái niệm, phạm trú dã dược dúc kct. rich hợp từ trong hoạt dộng của ngành nãy vã luôn lá mang dẻ tái hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Chinh vi vậy. việc nghiên cứu chuyên sâu VC TNBC trơ nên hết sức cần thiết. O Việt Nam trong mầy năm trớ lại dây. các nghiên cứu chuyên sâu về thuật ngữ trên phương diện lí luận và ứng dụng xuất hiện ngây câng nhiều, da dạng vá phong phú. Tuy nhiên, các nghiên cứu chú yếu vẫn lã việc biên soạn từ điển thuật ngữ các chuyên ngành, trong dó có TNBC. Theo kháo sát, ớ Việt Nam hiện nay mới chi có một cuốn từ dicn TNBC tiếng Việt vã hai cuốn từ điền thuật ngữ doi chiếu cùa ngành báo chi, tập trung chủ yếu vão giài thích và doi chiếu các TNBC Anh -Nga - Việt. Những nghiên cứu VC TNBC ttên phương diện li luận còn rat hạn chế, nhất lá nghiên cứu theo hướng dổi chiếu: chưa cỏ công trinh nào nghiên cứu về dổi chicu TNBC tiếng Anh với tiếng Việt vã cãch chuyến dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt theo cách hiểu dổi chiểu chuyển dịch. Với li do dó. dề tài “Doi chiêu thuật ngữ bão chí Anh - Việt và chuyến dịch thuật ngữ báo chí riêng Anh sang riêng kiệt" dược chọn lãm dề tái nghiên cứu cùa luận án. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY