Luận văn Giải pháp nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu cổ phần hóa tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam VINASHIP

1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người càng ngày càng trở lên cấp thiết đặc biệt hơn khi doanh nghiệp tiến hành CỔ PHẦN HÓA , bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như tổ chức lại bộ máy quản lý, tạo môi trường lao động mới mang tính chất cạnh tranh hơn cho người lao động,tác động mạnh mẽ hơn của các yếu tố trong nền kinh tế thị trường . Trước những đòi hỏi đó Doanh nghiệp phải có những chuyển biến mạnh mẽ đặc biệt là những chuyển biến về nhân sự .Vì đó là yếu tố chủ chốt tạo nên sự phát triển cho doanh nghiệp.Một đội ngũ quản lý có năng lực quản lý doanh nghiệp sẽ như một người thuyền trưởng giỏi chèo lái con truyền doanh nghiệp tiến nhanh hơn , tiến xa hơn, chủ động trong mọi vấn đề hội nhập và quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời điểm hiện nay tuy không mới mẻ nhưng lại hết sức cần thiết. Thông qua việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc thay đổi hệ thống quản lý nhân sự , cũng như toàn bộ hệ thống công nhân viên trong doanh nghiệp, chúng ta ta sẽ có những đánh giá khách quan hơn về hiệu quả cũng như những khó khăn hạn chế của việc quản trị nhân sự sau cổ phần hóa của doanh nghiệp từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những hạn chế, phát huy những thành tích đã đạt được. Với lý do trên, mặc dù trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, những em xin mạnh dạn đưa ra một số quan điểm nghiên cứu, sưu tầm về vấn đề : GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP. 2. Mục đích của việc nghiên cứu Việc tìm hiểu tình hình tổ chức quản lý lao động tai công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vinaship nhằm : - Nghiên cứu về sự chuyển biến hệ thống quản trị cấp cao trong doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa - Nghiên cứu tình hình tổ chức lao động , tình hình sử dụng lao động về mặt thời gian, năng suất để xác đinh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực hiện nay của doanh . - Kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cảu nhà nước đối với người lao động tại Vinaship. - Tìm ra biện pháp nhằm đáp ứng các thay đổi về tổ chức quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu sau cổ phần hóa tại doanh nghiệp. Trong phạm vi doanh nghiệp tìm hiểu được những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp về vấn đề nhân sự khi tiến hành thay đổi từ loại hình Doanh Nghiệp Nhà Nước sang loại hình Công Ty Cổ Phần. Từ đó phát huy những lợi thế có được đồng thời sửa đổi , khắc phục điểm yếu nhằm tìm ra hướng sử dụng một cách hiệu quả nhất. Đồng thời nhìn rõ hơn những thay đổi về lượng ( yếu tố con người) trong sự thay dổi về chất ( loại hình tổ chức doanh nghiệp), từ đó có những sự chuyển biến lớn hơn trong quá trình hoạt động lâu dài của doanh nghiệp. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp - Phân tích thực trạng về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa. - Đưa ra giải pháp, đề xuất vấn đề nhằm đáp ứng yêu cầu cổ phần hóa tại Vinaship. 4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Những biến đổi về công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa. - Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp phân tích : Phương pháp này được sử dụng ở hầu hết cả chương 1, chương 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị trong doanh nghiệp. Phân tích các báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp đề từ đó đưa ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản trị nhân sự, từ đó đưa ra các giải pháp . + Phương pháp so sánh : Phương pháp nay sử dụng nhiều ở chương 3 . Đi sâu vào so sánh các số liệu thống kê trong giai đoạn 2006-2010 để tìm ra những thay đổi , cải biến trong doanh nghiệp trước và sau khi tiến hành Cổ Phần Hóa. +Phương pháp thống kê : Đây cũng là phương pháp sử dụng sử dụng nhiều ở chương 3, chương 4. Dựa vào chỉ tiêu giữa các năm để tiên hành so sánh tương đối và tuyệt đôi từ đó đưa ra kết luận về thực trạng quan trị nhân sự tại doanh nghiệp hiện + Phương pháp diễn giải : Được sử dụng trong cả 4 chương. Để giúp người đọc hiểu được rõ hơn những vấn đề được trình bày trong bài luận văn . Ngoài ra, trong bài luận văn còn sủ dụng một số phương pháp đánh gia khác, được kết hợp linh hoạt để tăng tính chính xác và thuyết phục cho đề tài. 5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Do giới hạn về thời gian cũng như trình độ nên trong đề taqì nghiên cứu của mình em chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề chính và trong một khoảng thời gian xác định - Về nội dung : Chỉ nghiên cứu thực trạng quản trị nhân sự tại Vinaship sau khi tiến hành Cổ Phần Hóa. - Về thời gian : Chỉ nghiên cứu thực trạng quản trị nhân sự trong giai đoạn 2006-2010 và đề xuất những giải pháp cho thời gian tới. 6. Kết cấu đề tài Nghiên cứu vấn đề quản trị nhân sự trong doanh nghiệp cổ phần hóa, luận văn tốt nghiệp của em ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 4 phần chính như sau : Phần thứ 1 : Cơ sở lý luận chung về nhân sự và quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Phần thứ 2 : Khái quát chung về công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam Vinaship Phần thứ 3 : Thực trạng quản lý nhân sự sau Cổ Phần Hóa của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam Vinaship Phần thứ 4 : Giải pháp nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu cổ phần hóa tại công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam Vinaship.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY