Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum

Cấp nước hiện nay ñang ñược thực hiện ởcác huyện, thịtrong toàn tỉnh với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý mỗi huyện, thị có một ñơn vị cấp nước. Trong những năm qua các trung tâm cấp nước này tồn tại ñộc lập và ñã ñáp ứng nhu cầu nước sạch cho nhân dân trong tỉnh, nước sạch ñã ñến các bản làng trong tỉnh. Tuy vậy mô hình tổchức của các ñơn vịnày vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện ñồng bộcác mục tiêu an sinh vềcung cấp nước sạch ñến mọi người dân, nhất là các huyện nghèo như: SaThầy, ĐăkGlei. khảnăng tiếp cận nguồn nước sạch với mọi người dân còn bịhạn chế, nhiều vùng sâu, vùng xa các ñơn vịtuyến huyện không có nguồn lực ñể ñáp ứng mong ñợi của người dân. Hiện tượng khai thác các nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm không theo qui hoạch chung toàn tỉnh. Điều này gây ra những tranh chấp giữa các ñơn vị cấp nước các huyện, thịkhi thực hiện các mục tiêu xã hội. Tất cảthực tế ñó cần phải hoàn thiện mô hình tổchức của công ty bảo ñảm phúc lợi chung cho mọi người dân trong tỉnh và phát triển các khảnăng cung cấp nước sạch một cách bền vững. Với gần 200 lao ñộng và chức năng kinh doanh: Sản xuất, cung cấp nước sạch trên ñịa bàn tỉnh KonTum; Lắp ñặt hệthống cấp nước sinh hoạt; Sản xuất và tiêu thụnước tinh khiết ñóng bình; Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá, vật tư thiết bị ñiện nước; Tưvấn ñầu tư, dịch vụkhảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình cấp thoát nước, ñiện dân dụng, công nghiệp. Chính những vấn ñề trên tác giả ñã nhận thấy rằng ñiều cốt lõi của công ty lúc này là thay ñổi, ñiều chỉnh, vạch ra ñược một mô hình ñúng ñắn, hoàn thiện cho cơcấu tổchức bộ máy quản lý của ñơn vịmình ñể ñưa doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua quá trình nghiên cứu vềcơcấu tổchức bộmáy quản lý của Công ty cấp nước tỉnh KonTum, tác giảnhận thấy nhất thiết cần phải “Hoàn thiện cơ cấu tổchức bộmáy quản lý của Công ty cấp nước tỉnh KonTum ”, ñó là lý do ñểtác giảchọn làm ñềtài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩcủa mình. Qua ñó giúp tác giảthấy ñược tầm quan trọng của công tác tổchức bộmáy quản lý của công ty, ñể ñưa công ty phát triển một cách bền vững và lâu dài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY