Luận văn Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh ngân hàng phát triển Phú Yên

Nguồn vốn tín dụng ñầu tưcủa Nhà nước là nguồn lực quan trọng ñối với ñầu tưphát triển của ñất nước. Thông qua vốn TDĐT, Nhà nước khuyến khích các ngành, lĩnh vực, các vùng phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững theo ñịnh hướng chiến lược hoạch ñịnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam là loại hình ngân hàng chính sách của Nhà nước, ñược Chính phủ giao thực hiện chính sách tín dụng ñầu tưcủa Nhà nước, với nhiệm vụcho vay các dựán ñầu tư, hỗtrợphát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu theo danh mục qui ñịnh của Chính phủ. Tuy nhiên, công tác cho vay theo dựán ñầu tư của Nhà nước trong hệ thống NHPT Việt Nam cũng như tại Chi nhánh Phú Yên trong thời gian qua còn có những hạn chếnhất ñịnh, chưa thật sựlà kênh tài trợvốn tích cực cho nhu cầu vốn ñầu tưphát triển của Tỉnh, sốdựán tham gia vay vốn ñầu tưchưa nhiều; mức ñộ ñóng góp, thểhiện vai trò với ñịa phương trong lĩnh vực ñầu tưdựán chưa cao, ñặc biệt là tham gia vào các chương trình phát triển của Tỉnh; còn nhiều tiềm ẩn rủi ro trong hoạt ñộng cho vay. Những hạn chếtrên chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ ñểtìm ra giải pháp khắc phục. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện công tác cho vay dựán của Chi nhánh ñể ñáp ứng yêu phát triển theo chủ trương của Nhà nước là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đó là lý do tác giả chọn vấn ñề “Hoàn thiện công tác cho vay theo dựán tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên” ñểlàm ñềtài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY