Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng

Cùng với sự phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, hiện nay Việt Nam đƣợc đánh giá là một đất nƣớc có nền kinh tế phát triển mạnh,là nơi thu hút rất nhiều vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Trong những năm vừa qua, dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nƣớc, nền kinh tế nƣớc ta có những bƣớc chuyển biến lớn và đã đạt đƣợc một số thành tựu đáng kể nhƣ : Nhịp độ tăng trƣởng kinh tế cao và ổn định, cơ cấu kinh tế đang từng bƣớc đƣợc chuyển dịch, tình trạng lạm phát đƣợc ngăn chặn và đẩy lùi, đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân đƣợc cải thiện đáng kể Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế vừa có yếu tố hợp tác chặt chẽ vừa có yếu tố cạnh tranh quyết liệt ấy, các nhà kinh doanh phải năng động và sáng tạo hơn, sáng suốt với những phƣơng án kinh doanh phù hợp để sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng làm cho DN ngày càng phát triển đi lên vững mạnh. Bởi vậy, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tính hiệu quả trong hoạt động kinh tế, chú trọng đến lƣợng chi phí bỏ ra, doanh thu đạt đƣợc và kết quả kinh doanh trong kỳ. Do đó, hạch toán kế toán nói chung và hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là vấn đề không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, sau khi đi sâu và tìm hiểu về công tác này tại Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ và Xây Dựng Hải Phòng, đƣợc sự giúp đỡ chỉ bảo của giáo viên huớng dẫn Cô Trần Thị Thanh Thảo em đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Đầu Tƣ và Xây Dựng Hải Phòng”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY