Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Petrolimex Hải Phòng

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nƣớc ta đã đi vào thực hiện hạch toán kinh tế đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Các doanh nghiệp phải từng bƣớc nâng cao công tác quản lý, tăng cƣờng hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Do đó vấn đề chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là thƣờng xuyên đƣợc đặt ra đối với tất cả các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Nếu nhƣ trƣớc đây, trong cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu và kết qủa ở các đơn vị kinh tế đƣợc Nhà nƣớc "lo" cho hầu nhƣ toàn bộ: kinh doanh có lãi thì đơn vị đƣợc hƣởng còn thua lỗ thì Nhà nƣớc chịu. Nhƣng sang cơ chế quản lý kinh tế mới" cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hƣớng XHCN cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ quản lý khác" thì việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh trở nên vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp nào sản xuất kinh doanh tốt, bán đƣợc sản phẩm sản xuất ra, doanh thu cao, tổ chức theo dõi hạch toán đầy đủ chi phí bỏ ra, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó thu đƣợc nhiều lãi và ngƣợc lại doanh nghiệp sản xuất không tốt, không bán đƣợc sản phẩm, doanh thu sẽ thấp, các chi phí bỏ ra theo dõi hạch toán không đầy đủ, lãng phí doanh nghiệp đó sẽ không có lái hoặc ít lãi dẫn đến sẽ phá sản. Trên thực tế nền kinh tế quốc dân đã và đang cho thấy rõ điều đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY