Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy X46 (công ty Hải Long – BQP)

Sau gần hai mƣơi năm nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trƣờng với nhiều thành phần kinh tế dƣới sự điều tiết vĩ mô của nhà nƣớc, theo định hƣớng XHCN, đất nƣớc ta có sự thay đổi về mọi mặt, dần hoà mình chung vào khu vực và thế giới. Cơ chế kinh tế mở đã tạo tiền đề cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong cả nƣớc có cơ hội giao lƣu, hội nhập, vƣơn lên mạnh mẽ trên thị trƣờng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh song cũng đẩy các doanh nghiệp vào thế cạnh tranh quyết liệt. Hoạt động trong một môi trƣờng cạnh tranh tự do, sự ganh đua lẫn nhau giữa các thành phần có lợi cho mình khiến mỗi doanh nghiệp đều phải tìm cho mình một phƣơng thức kinh doanh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thị trƣờng đầy biến động. Trong quá trình cạnh tranh trên thị trƣờng nhiều chủ doanh nghiệp không có sự năng động sáng tạo, không đƣợc trang bị kiến thức cần thiết nên không nắm đƣợc quy luật của thị trƣờng, từ đó doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản là điều tất yếu, bên cạnh đó cũng có rất nhiều doanh nghiệp đang khẳng định vị thế của mình trên thƣơng trƣờng, không những trụ vững mà còn ngày càng phát triển, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin trong và ngoài doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý phát huy thế chủ động và đạt hiệu quả trong kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu này, công cụ hữu hiệu nhất đƣợc sử dụng đó là kế toán. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tƣ cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt không chỉ với hoạt động tài chính nhà nƣớc mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY