Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản tích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gemadept Hải Phòng

Nền kinh tế nƣớc ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết và quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quản lý kinh tế đổi mới sẽ có tác động sâu sắc đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lao động là một yếu tố cơ bản, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng hợp lý lao động, hạch toán chính xác tiền lƣơng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm đồng thời góp phần nâng cao đời sống của ngƣời lao động là mục tiêu quan trọng của chủ doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán lao động tiền lƣơng. Trong quá trình thực tập nhờ sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty và sự hƣớng dẫn chu đáo của Ths. Phạm Thị Nga em mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản tích theo lƣơng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gemadept Hải Phòng” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Nội dung khoá luận gồm 3 chƣơng. Chương 1 : Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Chương 2 : Thực tế tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng. Chương 3 : Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Gemadept Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY