Luận văn Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ Tài Chính quy định, Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là một trong bốn bảng báo cáo phải lập bắt buộc đối với các doanh nghiệp. BCĐKT là báo cáo tổng hợp phản ánh khái quát giá trị tài sản hiện có và những nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. BCĐKT đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm nhƣ: nhà quản lý, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, chủ nợ, cơ quan chức năng của nhà nƣớc. Thông qua BCĐKT ngƣời ta sẽ phân tích các chỉ tiêu để biết đƣợc tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ,kết quả kinh doanh. Từ đó chủ doanh nghiệp sẽ đƣa ra những biện pháp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thích hợp đảm bảo cho kết quả kinh doanh tốt hơn. Hoặc đối với các đối tƣợng ngoài doanh nghiệp sẽ có những quyết định đầu tƣ, cho vay, cung cấp vật tƣ.vào doanh nghiệp. Với nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng em đã nghiên cứu tìm hiểu hệ thống báo cáo tài chính và đặc biệt đã đi sâu vào tìm hiểu phần lập và phân tích BCĐKT và chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng”. Bài khóa luận của em ngoài mở đầu và kết luận đƣợc trình bày theo 3chƣơng: Chương I: Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT. Chương II: Công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu HP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY