Luận văn Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Nam Sơn

Trong những năm gần đây, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là sự kiện tháng 11/2006, Việt Nam ra nhập WTO đã đƣa nƣớc ta hội nhập toàn diện, sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Điều đó sẽ mang lại những thuận lợi cũng nhƣ không ít những khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp và liệu rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh đƣợc với doanh nghiệp nƣớc ngoài, chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng hay không? Hay sẽ bị phá sản? Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lí kinh tế của doanh nghiệp là cần phải năng động và sáng tạo hơn, sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng để đƣa doanh nghiệp ngày càng phát triển đi lên. Đối với mỗi doanh nghiệp, ngoài chủ doanh nghiệp còn có các đối tƣợng khác quan tâm nhƣ các nhà đầu tƣ, các nhà cung cấp, các nhà cho vay Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp và mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp để đƣa ra các biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lƣợng, công tác quản lí kinh doanh. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ đánh giá đầy đủ nhất và là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính doanh nghiệp. Công ty cổ phần cơ khí Nam Sơn là một đơn vị kinh doanh không ngừng phát triển, tình hình tài chính tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên, trƣớc những thử thách trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lí của vĩ mô của Nhà nƣớc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lí, nhất là quản lí tài chính trong doanh nghiệp. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác phân tích tình hình tài chính, sau khi đi sâu vào tìm hiểu thực tế về công tác này tại Công ty cổ phần cơ khí Nam Sơn, em đã chọn và nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Nam Sơn”. Với mong muốn tìm hiểu thực tế nhằm nâng cao vốn kiến thức cho bản thân và đóng góp một phần nhỏ vào quá trình hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY