Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích công việc trong Công ty Cổ phần Đầu tư PV - INCONESS

(Bản scan) Ngày nay vai trò, lam quan trọng cùa con người trong lồ chức đà được mọi người, mọi lổ chức Ihừa nhận. Điều này được khàng định qua công tác quàn lý nhản sự đang ngày càng đưọc đặc biệt quan tâm, coi trọng. Con người là VCU lố mang lính quyét định, có tính sáng lạo, có the nói: "con người là nguồn lực cùa mọi nguồn lực”. Tồ chức hình thành nên bởi con người, vận hành bởi con người, nguồn nhàn lực quán lý mọi nguồn lực khác trong tô chức, con người là yếu tô quyết định sự tồn tại vả đi lên, sự thành bại cua tổ chức. Tổ chức muốn đạl các mục liêu đề ra ihi phải gảy dụng cho mình một đội ngũ người lao động phù hợp về số lượng, chất lượng và phái tổ chức quán lý người lao dộng một cách hợp lý, hiệu quá; công tác quán lý nhân sự phái được thực hiện sao cho có thê khai thác, phát huy tối đa tiềm nàng, lợi the cùa nguồn nhàn lực. Phân tích công việc là công việc dầu liên cần phái biết và cần phái thực hiện cho lốt cùa mọi nhà quán trị nhân sự. nó là hoạt động mang tính nền tâng của quân lý nhàn sự. Phân lích công việc là công cụ đe làm tốt nhừng công tác khác cùa quăn lý nhân sự như: thiết kế còng việc, kể hoạch hoá nguồn nhân lực. tuyến dụng lao động, bố trí lao động, đánh giá thực hiộn công việc. Ihù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. an toàn lao động... Chinh vi vậy phân tích công việc được coi là công cụ cùa quán trị nhản sự. Dối với các nước phát triển trên thế giới, quăn lý nhàn sự là hoạt động đà đưọc biết đến từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong mỗi tồ chức, họ đã ý thức được tác dụng to lớn cua phản tích công việc vả áp dụng phố biến gẩn tràm năm qua. Tuy nhiên đối với các nước đang phát triển, như Việt Nam hiên nay. phân tích công việc là khái niệm khá mới mẽ và xa lạ. Phẩn lớn các tổ chức tại Việt Nam chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đẩy du công tác phản lích công việc. Nguyên nhản lả hoại động quăn lý nhản sự ỡ Việt Nam vần chưa được nhận thức và đánh giá đúng đàn. các tổ chức chưa hiểu rô bàn chất cùa phần tích công việc, vai trò cùa phân tích công việc đói với quân lý nhản sự. do đó chưa có sự đầu tư đúng mức cho công tác nãy. Tại Công ty cố Phẩn Đầu tư PV-INCONESS. công tác phân tích công việc cũng chưa dược quan tâm và thực hiện dầy đù. Hy vọng rằng với dề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Công ty Cô phán Đẩu tư PV-INCONESS”. em sẽ bô sung dược những kiến thức lý thuyết và thực tế quý báu về phân tích công việc, đổng thời cùng cỏ nhừng ý kiến dỏng góp đe Công ty cổ phần Đầu lư PV-INCONESS cãi tiến và hoàn thiện công tác này. Chuyên đề nghiên cứu cùa em gồm ba chương: Chương I. Khái quát về phán tích công việc Chương 2. Thực trạng công tác phân tích công việc tại Công ty cố phần Đầu tư PV-INCONESS Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc tạì Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS Bàng phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá, điều tra băng hôi. phông vấn. em đã tim hiểu, nghiên cứu đề tài nảy. nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức nên em không tránh khôi những sai sót. kính mong dược sự dóng góp cùa tất cá mọi người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY