Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nƣớc, là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập, hƣớng dẫn tiêu dùng, thực hiện công bằng xã hội, thuế góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhà nƣớc phải xây dựng hệ thống chính sách thuế, tổ chức quản lý thuế một cách khoa học, hiệu lực, hiệu quả nhằm huy động tối đa mọi nguồn thu cho NSNN (ngân sách nhà nƣớc) đảm bảo duy trì các chức năng của nhà nƣớc nhƣ: quốc phòng, an ninh, chi cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng; phúc lợi công cộng, về sự nghiệp, văn hóa y tế giáo dục mắt và lâu dài. Nền kinh tế nƣớc ta đang trên đà phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế và những cam kết quốc tế về thuế quan mà Việt Nam ký kết khi ra nhập ASEAN, WTO, cũng nhƣ các hiệp định thƣơng mại song phƣơng có tác động không nhỏ đến cơ chế quản lý thuế. Theo những cam kết này, cơ quan thuế phải xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan, cải cách thủ tục hành chính thuế. Điều này đặt ra cho ngành thuế một yêu cầu, mục tiêu cấp bách là phải hoàn thiện cơ chế quản lý thuế theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính sách thuế phải công bằng, công khai, minh bạch nhằm tạo động lực khuyến khích các nhà đầu tƣ trong và nƣớc ngoài, góp phần thực hiện đƣợc mục tiêu kinh tế - xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY