Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng α cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC

Kế toán là một môn khoa học quản lý, là kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định thích hợp. Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, là quá trình quan sát và ghi nhận, hệ thống hoá và xử lý các hiện tƣợng kinh tế phát sinh trên góc độ tiền tệ, hạch toán kế toán trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp chỉ thực hiện tốt khi công tác kế toán đƣợc tổ chức khoa học và hợp lý. Có quan niệm cho rằng nền kinh tế thị trƣờng hoạt động dƣới sự điều khiển của “bàn tay vô hình” cùng với sự chi phối của các qui luật kinh tế đặc trƣng: Qui luật kinh tế cạnh tranh, qui luật cung cầu, qui luật giá trị đã tạo nên một môi trƣờng kinh doanh đầy hấp dẫn, sôi động cũng nhƣ đầy rủi ro và không kém phần khốc liệt. Là một tế bào của nền kinh tế để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải biết kinh doanh, nhất là trong giai đoạn hiện nay nguyên tắc lấy thu bù chi để đảm bảo có lãi là nguyên tắc hàng đầu. Song để có đƣợc lãi các doanh nghiệp phải tiêu thụ đƣợc hàng hoá, có nhƣ vậy các doanh nghiệp mới có thể trang trải đƣợc các khoản nợ, thực hiện đƣợc nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nƣớc, ổn định đƣợc tình hình tài chính, thực hiện tái sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Cũng nhƣ bao doanh nghiệp khác , công ty CP thƣơng mại đầu tƣ Vân Long CDC đã kịp thời thích ứng trƣớc sự biến đổi của nền kinh tế thị trƣờng, công ty đã sử dụng kế toán nhƣ một công cụ có hiệu lực để quản lý và phát triển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhờ đó mà công ty hiện nay đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Khi tiếp xúc, tìm hiểu công ty ngay từ những buổi đầu đã khiến em thêm nhiệt huyết để tìm hiểu về công ty và đặc biệt là công tác tổ chức kế toán tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY