Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Đất nƣớc ta trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phấn, vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của Nhà nƣớc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lƣợng mới , sử dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và tiềm năng về sức ngƣời để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ với chất lƣợng cao, tạo ra đƣợc nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng tích luỹ cho Nhà nƣớc. Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải là một doanh nghiệp có vốn sở hữu của Nhà nƣớc thuộc khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cung ứng các nhu cầu về phƣơng tiện thủy, bộ. Mục tiêu của công ty là thoả mãn nhu cầu của khách hàng cả về chất lƣợng và số lƣợng với giá cả hợp lý, đồng thời công ty sản xuất kinh doanh thu nhiều lợi nhuận, tạo đƣợc công ăn việc làm cho nhiều đối tƣợng lao động. Để đạt đƣợc mục tiêu trên thì việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lƣợng nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm là phƣơng diện quan trọng nhất của năng lực cạnh tranh. Nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Chất lƣợng có ý nghĩa kinh tế xã hội sâu sắc. Chất lƣợng hàng hoá dịch vụ liên quan đến quyền lợi của mỗi công dân, mỗi đơn vị kinh tế. Chất lƣợng không tự nhiên có đƣợc, cần có sự tác động, nỗ lực, nghĩa là phải quản lý chất lƣợng, phải làm nhƣ thế nào để hàng hoá, sản phẩm của doanh nghiệp mình thực sự có một chỗ đứng, chiếm đƣợc lòng tin của khách hàng, thì lúc đó thƣơng hiệu của sản phẩm mới đƣợc khẳng định, doanh nghiệp mới tạo đƣợc niềm tin cho ngƣời tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY