Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần thép Miền Bắc

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những hàng hóa: đƣợc dự trữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo; đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang; nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể bao gồm: hàng mua về để bán, thành phẩm tồn kho, thành phẩm gửi đi bán, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa gửi đi gia công chế biến và hàng đã mua đang đi trên đƣờng, chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ dở dang, nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu, thành phẩm, hàng bán đƣợc lƣu trữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp. Hàng tồn kho giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thƣơng mại, hàng tồn kho đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đƣợc liên tục, bình thƣờng Từ những nhận thức nêu trên, trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thép Miền Bắc, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu hàng tồn kho tại công ty và đã chọn đề tài làm khoá luận tốt nghiệp cho mình là: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Thép Miền Bắc”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY