Luận văn Một hứớng tiếp cận trong phát hiện khuân mặt trong ảnh

Phát hiện khuôn mặt là một vấn đề cơ bản trong ngành học quan sát bằng máy tính. Là một trong những giai đoạn của hệ thống nhận dạng mặt ngƣời cùng với nhiều ứng dụng rộng rãi và phổ biến khác nhƣ chỉ số hóa nội dung trong ảnh, hệ thống giám sát, hội thảo truyền hình , phát hiện khuôn mặt đã và đang dành đƣợc sự quan tâm nghiên cứu của nhiều ngƣời trong suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, với những thách thức rất lớn gây ra do tính biến động của môi trƣờng cũng nhƣ tính biến đổi cao của khuôn mặt, phát hiện mặt ngƣời vẫn đang là một trong những vấn đề mở đối với các nhà nghiên cứu. Và cho đến nay vẫn chƣa có một phƣơng pháp nào thực sự giải quyết hết các thách thức của phát hiện khuôn mặt. Nhiều cải tiến, nhiều đề xuất đã đƣợc đƣa ra nhằm cải thiện chất lƣợng phát hiện khuôn mặt. Và một trong những cải tiến đó là dựa trên những đặc điểm bất biến hoặc có sự biến động có thể phân vùng đƣợc của khuôn mặt mà màu da của con ngƣời chính là một trong những đặc điểm đó. Xuất phát từ ý tƣởng kết hợp giữa màu da và một phƣơng pháp phát hiện khuôn mặt hiệu quả, đồ án đã tập trung xây dựng một hệ thống kết hợp giữa hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trƣng Haar và bộ lọc AdaBoost và phƣơng pháp phân vùng màu da.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY