Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm

<p> Hiện nay, nền kinh tế của Việt nam đang trong quá trình phát triển theo cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trong cơ chế thị trƣờng áp lực cạnh tranh tạo ra cho các doanh nghiệp một sân chơi bình đẳng hơn với rất nhiều cơ hội nhƣng cùng với nó cũng không ít những thách thức. Để có thể tận dụng đƣợc những cơ hội cũng nhƣ vƣợt qua đƣợc những khó khăn, các doanh nghiệp phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. Trong các nguồn lực của các doanh nghiệp, thì vai trò của nguồn nhân lực chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Vì lực lƣợng lao động chất lƣợng cao không những là nguồn nội lực, động lực to lớn để doanh nghiệp phát triển mà còn có khả năng tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất khác. Để có thể tồn tại và cạnh tranh thắng lợi trong nền kinh tế thị trƣờng thì trƣớc hết các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự của mình. Là một Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm luôn gặp phải sự cạnh tranh rất lớn cả trên thị trƣờng đầu ra và đầu vào. Theo Báo cáo đánh giá về Thị trƣờng lao động Việt Nam của Cục Việc làm (Bộ Lao động và Thƣơng Binh Xã Hội, 2016), ngành sửa chữa ô tô đƣợc dự báo có nhu cầu lao động có tốc độ tăng trƣởng lớn thứ ba trong cả nƣớc. Sự biến động mạnh mẽ của môi trƣờng kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi Công ty phải có chiến lƣợc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự phù hợp với xu thế quản trị hiện đại nhằm khai thác và huy động nguồn nhân sự, nâng cao sức cạnh tranh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY