Luận văn Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê xây dựng

<p> Đề tài đã đi vào đánh giá các vấn đề chính của hệ thống thông tin thống kê xây dựng hiện tại là: 1.1. Hệ thống chỉ tiêu: Hệ thống chỉ tiêu của cơ sở và hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp cung cấp cho ngƣời sử dụng. 1.2. Phƣơng pháp tính một số chỉ tiêu cơ bản: Đã hệ thống phƣơng pháp tính theo quy định hiện hành của các chỉ tiêu tổng hợp cơ bản nhƣ: Giá trị sản xuất, số doanh nghiệp hoạt động xây dựng, số lao động, thu nhập của ngƣời lao động, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. 1.3. Các chế độ báo cáo và điều tra cơ sở: Chƣa đầy đủ và không đồng bộ giữa báo cáo cơ sở với báo cáo tổng hợp. 1.4. Chế độ báo cáo tổng hợp: Ban hành trong báo cáo vốn đầu tƣ và thiếu nhiều chỉ tiêu. 1.5. Tổ chức bộ máy thống kê xây dựng: Trên 40 năm từ khi ra đời đến 2003 thống kê xây dựng đƣợc đặt trong cùng với thống kê vốn đầu tƣ, từ năm 2003 đến nay đặt trong cùng với thống kê công nghiệp </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY