Luận văn Nghiên cứu hoàn thiện thống kê dịch vụ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

<p> Dịch vụ nói chung là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức và đ−ợc trả công. Qua nghiên cứu các tài liệu quốc tế (ISIC, h−ớng dẫn của FAO và thực tế thống kê ở một số n−ớc) cho thấy quá trình phát triển của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế thị tr−ờng nói chung và nền kinh tế thị tr−ờng định h−ớng xã hội chủ nghĩa nói riêng đ−ợc hình thành và ngày càng phát triển mạnh khi tổ chức phân công lao động xã hội chuyên môn hoá ngày càng cao, sản xuất hàng hoá kể cả hàng hoá sức lao động có giá trị và giá trị sử dụng, quan hệ thuê m−ớn t− bản trở thành phổ biến thì dịch vụ xã hội trở thành một trong những yếu tố gắn liền và hỗ trợ cho các ngành sản xuất phát triển. Nh− vậy dịch vụ của bất kỳ một ngành sản xuất nào cũng đ−ợc hiểu là bất kể một khâu nào gắn bó với quá trình sản xuất, tr−ớc kia do chủ cơ sở tự làm nh−ng nay thuê một cơ sở bên ngoài làm và đ−ợc thanh toán. Đối với hoạt động dịch vụ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, Quyết định 143/TCTK/PPCĐ ngày 22 – 12 – 1993 của Tổng cục tr−ởng Tổng cục Thống kê (về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế cấp II, cấp III và cấp IV) đã quy định các hoạt động dịch vụ có liên quan là một bộ phận cấu thành của sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Các vấn đề khái niệm, nội dung, phạm vi của hoạt động dịch vụ cũng đã đ−ợc đề cập đối với từng ngành nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp và thủy sản. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY