Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính chỉ tiêu giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản

<p> Để phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sử dụng đất, một số Cục Thống kê (Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dƣơng, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang,.) đã có văn bản tạm thời qui định cụ thể về nội dung và phƣơng pháp tính chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp sử dụng đất nông nghiệp và thuỷ sản. Nhìn chung, trƣớc khi có thông tƣ tạm thời hƣớng dẫn nội dung và phƣơng pháp tính chỉ tiêu giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích của Tổng cục thống kê, Cục Thống kê các tỉnh thu thập, tính toán chỉ tiêu này rất khác nhau nhƣ sau: - Một số tỉnh sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp (trong đó có cả GTSX ngành chăn nuôi nhƣ tỉnh Hà Nam) và giá trị sản xuất thuỷ sản (kể cả dịch vụ nông nghiệp và thuỷ sản) để tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản. - Một số tỉnh sử dụng chỉ tiêu giá trị sản phẩm (lấy chỉ tiêu giá trị sản xuất, loại trừ giá trị dịch vụ nông nghiệp và thuỷ sản) trên đất nông nghiệp và thuỷ sản để tính toán chỉ tiêu giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản. - Một số tỉnh (Tiền Giang, Thanh Hoá, Nghệ An,.) do xin đƣợc nguồn kinh phí của tỉnh đã tổ chức điều tra giá trị sản phẩm, chi phí sản xuất và thu nhập để tính 2 chỉ tiêu giá trị sản phẩm, thu nhập và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY