Luận văn Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch II ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

<p> 1. Tính cấp thiết của đề tài : Sau một thời gian dài đổi mới kể từ năm 1986, năng lựccạnh tranh của nền kinh tế Việt nam đã được nâng lên rõ rệt. Từ một nền kinh tế đóng kín, nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp trì trệ. Việt nam đã mở cửavà hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Hiện tại đã có quan hệ thương mại với hơn 150 nước và vùng lãnh thổ, đã gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực như ASEAN,APEC và đang tiến tới gia nhập WTO. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và của ngành ngân hàng nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm và cơ bảnđể phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Trong nền kinh tế thị trường thì cạnh tranh là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả và chất lượng, tạo dựng nên những doanh nghiệp thành đạt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Để giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, Việt nam cần xây dựng một hệ thống ngân hàng đa dạng về hình thức, có uy tín với khách hàng,hoạt động có hiệu quả, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động tối đanguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề tài : “Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam”được chọn làm công trình nghiên cứu với hy vọng góp phần cụ thể hóacác lý thuyết đã học; đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễnđang đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài : Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng là một vấn đề hiện nay được nhà nước rất quan tâm. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đến nay, ngành ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp đáng kể vào sự nghiệpphát triển đất nước. Tuy nhiên, nếu so với ngành ngân hàng ở những nước tiến tiến khác, thì ta còn giữ một khoảng cách khá xa so với họ. Đứng trước tình hình đó, việc nghiên cứu và ứng dụng các mô hình thành công vào điều kiện của Việt nam là điều rất cần thiết. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động ngân hàng như : “Lê Hữu Bình (2003), Nhận diện và xử lý những rủi ro nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt nam trong quá trình hội nhập, trường ĐHKT TP.HCM”, “Phạm Văn Hoàng Phong (2003), Một số biện pháp mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trường ĐHKT TP.HCM”, “Chu Thị Hoàng (1999), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Sở Giao dịch 2 Ngân hàng Công Thương Việt Nam, trường ĐHKT TP.HCM”, “Nguyễn Văn Phúc (1998), Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Việt Nam, trường ĐHKT TP.HCM” với nhiều hình thức và khía cạnh khác nhau. Các công trình nghiên cứu trong thời gian qua đã thể hiện tương đối đầy đủ bức tranh chung của hoạt động ngành ngân hàng ở Việt nam và trong từng thời kỳ đó việc nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định trong lý luận chung cũng như việc áp dụng trong thực tiễn. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế là một vấn đề thời sự, mà đối với riêng ngành ngân hàng đến nay vẫn chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện, cũng như chưa có một chuẩn mực chung làm cơ sở cho các ngân hàng áp dụng trong thực tiễn. Một số nội dung nghiên cứu của đề tài này trước đây cũng đã được nghiên cứu, tuy nhiên với cách tiếp cận, phân tích và đánh giá một cách hệ thống, mang tính khoa học. Đề tài này hy vọng sẽ góp phần như một tài liệu tham khảo và có thể vận dụng vào thực tiễn đối với một số ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận án : Thông qua công trình nghiên cứu, người nghiên cứu có điều kiện hệ thống hóa lại những kiến thức đã học để từ đó ứng dụng vào một đối tượng doanh nghiệp cụ thể. Đây cũng là bước đầu trong việc làm quen và xử lý cáctình huống quản trị khi tiếp cận với thực tế. Đồng thời, qua đó đúc kết được nhữngkinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế sau này. Từ việc đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ và sosánh với các đối thủ cạnh tranh trong hoạt động của một doanh nghiệp, qua đó đưa ra các mục tiêu, định hướng chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng kết về lý luận, thực tiễn và đánh giá đúng đắn thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm tiền đề thực tiễn cho việc đổi mới và hoàn thiện một số cơ chế, chính sách củanhà nước trong quá trình vận dụng trong nền kinh tế thị trường. 4. Phương pháp nghiên cứu: Là một đề tài khoa học và mang tính ứng dụng thực tiễn nên trong quá trình nghiên cứu chủ yếu dựa vào các phương pháp nghiên cứu sau để giải quyết những vấn đề được đặt ra trong đề tài : i. Phương pháp hệ thống ii. Phương pháp thống kê iii. Phương pháp so sánh, tổng hợp iv. Phương pháp quy nạp, suy diễn 5. Ý nghĩa của luận án : Đánh giá khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển của các ngân hàng này trong tiến trình hội nhập. Việc nhận thức đúng vị thế cạnh tranh của các NHTM Việt nam, sẽ giúp cho các ngân hàng trong hoạt động Marketing hướng tới nâng cao vị thế để chiếm lĩnh thị trường, làm cho sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thích ứng với nhu cầu của thị trường, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày nay, thông qua việc đánh giá thực trạng để từ đó ngân hàng cần hình thành những chính sách và những chiến lược phù hợp. Do vậy, một số nội dung nghiên cứu trước đây, đến nay có thể không còn phù hợp, cần phải đượcđiều chỉnh, thay đổi. 6. Cái mới của luận án: Cái mới của luận án là vừakết hợp một số nội dung cũ trước đây đã được phân tích với việc kết hợp một số lý luận mới, được hệ thốnglại một cách hợp lý và khoa học. Một số điểm mới đó là việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, phân tích các điểm mạnh yếu, cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp,từ đó đề ra các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Với cách tiếp cận, phân tích và đánh giá một cách hệ thống, mang tính khoa học, hy vọng đề tài nàysẽ là một sự đóng góp mang đầy ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 7. Kết cấu của luận án: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của luận án chia làm 3 chương, 7 tiết như sau : 1. Phần mở đầu B. Phần nội dung Chương 1 : Lý luận chung về hoạt động ngân hàng và các lý thuyết cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 1.1 Vai trò, chức năng và qui trình tín dụng. 1.2 Lý thuyết về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 1.3 Những kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng. Chương 2 : Thực trạng hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam 2.1 Tình hình hoạt động của cácngân hàng trên địa bàn TP.HCM. 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam. Chương 3 : Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam 3.1 Những định hướng, mục tiêu trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam. 3.2 Các giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Sở giaodịch 2 Ngân hàng Đầutư & Phát triển Việt nam. C. Phần kết luận D. Danh mục tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY