Luận văn Phân định chức năng quản lý về kinh tế của Nhà nước và chức năng kinh doanh

<p> Tr ong n ền kinh tế thị tr ư ờng nhiều thành phần, thì việc xảy r a nh ững khuyết tật của nó là đi ều không thể tr ánh khỏi. Do đó c ần phải có s ự quản lý v ĩ mô của Nhà n ư ớc đ ể hạn chế những khuyết tật này. Nhưng nhi ều khi Nhà n ư ớc lại thực hiện một cách quá lỏng lẻo chức năng qu ản lý của mình và nhiều khi nhà n ư ớc lại can thiệp quá sâu vào công vi ệc kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính sự tr ùng chéo n ày làm cho c ả hoạt đ ộng quản lý về kinh tế của Nhà n ư ớc và hoạt đ ộng kinh doanh của doanh nghiệp tr ở nên kém hiệu quả gây ách tắc và lãng phí. V ấn đ ề đư ợc đ ặt r a cần phải làm r õ chức n ăng qu ản lý về kinh t ế và chức n ăng kinh doanh hay không, gi ới hạn của c ông tác qu ản lý về kinh tế của nhà n ư ớc nh ư th ế nào và giới hạn chức n ăng kinh doanh là ở đâu. Có hai quan đi ểm về việc phân đ ịnh chức n ăng qu ản lý về kinh tế của nhà n ư ớc và chức n ăng kinh doanh. ý ki ến thứ nhất : C ần phải phân biệt tr iệt đ ể hai chức n ăng, tách h ẳn công tác quản lý nhà n ư ớc với công tác kinh doanh. Tạo môi tr ư ờng tự do kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nhà n ư ớc chỉ đ ịnh hư ớng, kiểm tr a kiểm soát công việc kinh doanh nếu sai pháp luật. ý ki ến này phù hợp với xu thế thời đ ại, hợp với hoàn cảnh Vi ệt Nam. ý ki ến thứ hai : Cho r ằng không nên phân biệt tách bạch hai chức năng này, v ì n ếu tách r a thì nhà n ư ớc xã hội chủ nghĩa không khác gì nhà nư ớc t ư b ản chỉ có mỗi nhiệm vụ “cai tr ị”, còn các doanh nghiệp khác nào đ ộc lập nh ư các nhà tư b ản. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY