Luận văn Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, n-ớc ta lại là một n-ớc đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Vì vậy việc tận dụng khai thác hết các nguồn lực nội tại mà đặc biệt là nguồn lực con ng-ời đ-ợc coi là hạt nhân của quá trình phát triểnKinh tế - X6 hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đ6 chỉ rõ: Điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế x6 hội của đất n-ớc là ổn định dân số, lao động là yếu tố cơ bản nhằm hoàn thành công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất n-ớc từng b-ớc đi lên chủ nghĩa x6 hội. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và đ6 đạt đ-ợc những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên vấn đề tồn tại lớn nhất hiện nay là dân số quá đông, quy mô lao động rất lớn, trình độ ng-ời lao động thấp, mất cân đối lớn cả về cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, sức chứa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đ6 quátải, tỷ lệ thiếu việc làm của ng-ời lao động cao đ6 tạo ra một áp lực rất lớntới vấn đề giải quyết việc làm cho ng-ời lao động của huyện. Trong thời gian thực tập ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi đ6 nhận thấy vấn đề biến động dân số, lao động và việclàm đang mang tính thời sự vừa cấp bách vừa lâu dài có ảnh h-ởng sâu sắc tới quá trình phát triển kinh tế - x6 hội của huyện. Do đó cần thiết và sớm phải có một sự xem xét, đánh giá một cách trung thực đầy đủ và khoa học vấn đề nói trên từ đó đ-a ra các giải pháp cụ thể nhằm phát huy những thành tựu đ6 đạt đ-ợc và từng b-ớc giải quyết những vấn đề tồn đọng nói trên để tạo điều kiện phát triển kinh tế - x6 hội ở huyện. Vì vậy tôi đ6 chọn đề tài: "Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạnhiện nay"làm luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của đề tài bao gồm: Phần I: Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao độngvà việc làm. Phần II: Thực trạng của sự biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay. Phần III: Giải pháp về điều chỉnh dân số, lao động và tạo việc làm cho ng-ời lao động ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY