Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu: Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên non trẻ nhất của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Đó vừa là thách thức, vừa là thời cơ mới để Việt Nam vươn lên trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 như Nghị quyết của Đảng đã đề ra, nhằm đưa đất nước ta sánh vai cùng với bè bạn trong khu vực và trên toàn thế giới. Để làm được điều này, đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành và mọi người dân từ Trung ương đến địa phương phải hội nhập với nền kinh tế quốc tế, cùng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh và giàu đẹp. Trong đó, nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng phải đi đầu trong quá trình hội nhập; Bởi vì đây là một ngành có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế và sự ổn định chính trị - xã hội nước nhà. Muốn vậy, toàn bộ hệ thống ngân hàng phải đáp ứng được mọi nhu cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Đặc biệt hệ thống ngân hàng quốc doanh phải luôn tự đổi mới mình, trong đó phấn đấu đến năm 2010 cơ bản sẽ cổ phần hóa toàn bộ hệ thống ngân hàng quốc doanh là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Là một Ngân hàng quốc doanh còn non trẻ, được tách ra từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Gía Rai và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2002, cũng như các Ngân hàng Thương mại khác, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Vì đó là cơ sở cho niềm tin của khách hàng cũng như tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Do đó, toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngân hàng luôn phấn đấu hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị mình. Chính vì tầm quan trọng của hiệu quả kinh doanh đối với hoạt động của ngân hàng, nên trong quá trình thực tập tại đơn vị, để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, em đã quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu là: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu”. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: 1.1.2.1. Căn cứ khoa học Vận dụng kiến thức chủ yếu của các môn học chuyên ngành như: Quản trị ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Cụ thể, dựa trên kiến thức về huy động vốn và cho vay, về thu nhập và chi phí, về rủi ro và lợi nhuận đã được học để ứng dụng vào phân tích số liệu bằng cách đánh giá về tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng của từng chỉ tiêu, xem xét xu hướng phát triển của các chỉ tiêu đó, so sánh với số trung bình của ngành. Đồng thời, có tham khảo một số tạp chí về chuyên ngành ngành tài chính, ngân hàng. 1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn Qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu này, giúp ngân hàng có cách nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua, và nhận thấy được những mặt được và chưa được trong quá trình kinh doanh. Từ đó, đơn vị có thể đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Qua đó, lòng tin của khách hàng vào chi nhánh ngày càng tăng, góp phần thu hút nhiều nguồn vốn từ dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải trong 3 năm qua (2004 - 2006). Qua đó, đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: + Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng. + Đánh giá tình hình thu nhập và chi phí của ngân hàng. + Phân tích các chỉ tiêu đo lường rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng. + Các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Qúa trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng rất đa dạng và phong phú, để tìm hiểu về vấn đề này cần trả lời những câu hỏi sau: • Tình hình huy động vốn của chi nhánh như thế nào? • Việc sử dụng vốn của ngân hàng ra sao? • Kết quả tài chính đạt được những gì? • Những chỉ số nào ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh của đơn vị? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian: Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này, em được thực tập tại Phòng kế hoạch kinh doanh (Phòng tín dụng) của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải. 1.4.2. Thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài nghiên cứu này được cung cấp từ Phòng kế hoạch kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2004, 2005 và 2006. Và thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu này là 3 tháng (từ 05/03/2007 đến 11/06/2007). 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm qua (2004 - 2006). Tìm ra những mặt được và chưa được của đơn vị. Qua đó, đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải là một Ngân hàng Thương mại quốc doanh, vả lại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa cổ phần hoá nên số liệu về vốn chủ sở hữu không thu thập được. Vì vậy, em không thể phân tích một số chỉ tiêu về rủi ro và lợi nhuận liên quan đến vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, hoạt động chủ yếu của ngân hàng là hoạt động tín dụng nên rủi ro thanh khoản và lãi suất gần như không có. Do đó, em không thể phân tích các chỉ số ảnh hưởng đến hai loại rủi ro này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY