Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB thành phố Cần Thơ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Ngày nay khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi công ty là hiệu quả kinh tế hay lợi nhuận đạt được. Muốn đạt được một kết quả kinh doanh tốt cùng như lợi nhuận đạt được, các công ty phải luôn tìm tòi khai khác tối đa các tiềm lực của mình. Cùng với việc Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, Chính sự kiện đó đã làm cho sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng diễn ra gay gắt, nó đòi hỏi các công ty phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn để có thể phát triển bền vững. Tất cả những điều đó nằm trong chiến lược kinh doanh khi công ty đạt được mục tiêu đó tức là đã đạt được hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh phải đạt được hiệu quả và lợi nhuận tối ưu các công ty không ngừng chớp lấy thời cơ kinh doanh, rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty mình. Nếu công ty chỉ dừng lại với những gì hiện có, thì trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay sẽ dẫn công ty dần dần đến chổ yếu đi, mất khách hàng, thị phần, lợi nhuận Vì vậy để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến lược và biện pháp kinh doanh đúng đắn nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh. Do đó phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh công ty, các công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các công ty t ìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý công ty, nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai vào quá trình kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của công ty. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản kinh doanh của công ty. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn, làm sao mang lại cho công ty mình lợi nhuận cao nhất với phí tổn thấp nhất. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty là một việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản trị của công ty. Đề tài được thực hiện với sự vận dụng kiến thức từ các môn học như : phân tích hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, nguyên lí kế toán, phương pháp nghiên cứu kinh tế, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty giúp chúng ta đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả kinh doanh của công ty trong từng thời kì. Qua đó đề ra các biện pháp thích hợp để khắc phục những điểm yếu kém, phát huy mặt mạnh v à huy động tối đa nguồn lực, nhân lực nhằm làm tăng doanh thu, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty qua đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ qua 3 năm 2006-2008 nhằm đạt được những mục tiêu sau đây:  Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận đạt đươc của công ty qua 3 năm 2006-2008.  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tài chính  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.  Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Luận văn giải quyết các vấn đề sau:  Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, của công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ qua 3 năm 2006-2008 như thế nào ?  Các chỉ số tài chính nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty ?  Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty?  Biện pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ ? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Do hạn chế về thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và tiếp cận thực tế có giới hạn nên đề tài chỉ phân tích những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh đạt được, các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh và thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ . 1.4.2. Thời gian Luận văn sử dụng những số liệu thư cấp từ công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ với thời gian từ 2006-2008.  Thời gian tiến hành thu thập các số liệu sơ cấp và thứ cấp từ ngày 2/2/2009 đến 25/4/2009.  Thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp từ ngày 2/2/2009 đến 25/4/2009 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Do hạn chế về thời gian thực hiện, kiến thức còn hạn hẹp, luận văn chỉ tập trung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh , tình hình doanh thu, chi phí, l ợi nhuận,các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ qua ba năm. Cùng với kiến thức đã học và thực tế thực tập tại công ty nhằm qua đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.  Phạm Tấn Bình (2002) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Cần Thơ, luận văn nghiên cứu:  Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2000-2002  Phân tích doanh thu và lợi nhuận  Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh  Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty  Huỳnh Thị Cẩm Thơ (2007) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu Vĩnh Long, luận văn nghiên cứu:  Phân tích tình hình tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các tỷ số taig chính của công ty qua 3 năm 2005-2007.  Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố bên trong và bên ngoài đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó nhân tố giá bán là quan trọng.  Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.  Nguyễn Như Anh (2006) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang, luận văn nghiên cứu:  Nghiên cứu những lí luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.  Phân tích thực trạng của công ty cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang qua đó phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty.  Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY