Luận văn Phân tích hiệu quả huy động vốn và cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Trà Vinh

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu: Trong những năm qua nước ta bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do AFTA (năm 2003) chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Theo đó, Việt Nam sẽ từng bước mở cửa và tự do hoá kinh doanh trong các lĩnh vực: Ngân hàng, Viễn thông, cho phép các Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, từng bước cổ phần hoá các Ngân hàng quốc doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng này. Sự có mặt của các Ngân hàng nước ngoài với khả năng tài chính dồi dào, loại hình dịch vụ ngân hàng đa dạng, nhất là các dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên công nghệ cao như: E-banking, mobile banking, đã buộc các ngân hàng thương mại Việt Nam phải quan tâm đầu tư, hiện đại hoá công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng phải nhanh chóng và tiện ích trong điều kiện kinh doanh mới này. Để đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới thì trước tiên mỗi ngân hàng thương mại phải đánh giá đúng tình hình hoạt động của ngân hàng mình. Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Trà Vinh cũng đứng trước bối cảnh nền kinh tế đổi mới với nhiều thử thách. Hơn nữa, là một ngân hàng đóng tại Trà Vinh, một tỉnh vừa được tách năm 1992 từ tỉnh Cửu Long cũ và đang hoà nhập chuyển mình vào sự phát triển chung của đất nước, do vậy nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng góp phần thúc đẩy sự nghiệp kinh tế của đất nước nói chung, của tỉnh Trà Vinh nói riêng. Điều này đã mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn cho sự phồn thịnh kinh tế cũng như sự phát triển của Ngân hàng Công Thương chi nhánh Trà Vinh. Nhận thấy vấn đề huy động vốn và cho vay là vấn đề toàn ngành Ngân hàng và toàn tỉnh Trà Vinh đều quan tâm, cho nên đề tài “Phân tích hiệu quả huy động vốn và cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Trà Vinh” đã được chọn làm luận văn tốt nghiệp. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: Mục tiêu xuyên suốt của chiến lược phát triển Ngân hàng là phải tạo lập ngành Ngân hàng phát triển đủ mạnh về trình độ công nghệ và kỹ thuật hiện đại để hoạt động ngành Ngân hàng bắt nhịp với cơ chế thị trường, trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho các mục tiêu kinh tế - xã hội thông qua năng lực hoạch định chính sách, năng lực quản lý và điều hành, năng lực kinh doanh. Trong số những chính sách hoạch định của Ngân hàng Việt Nam nhằm phục vụ chiến lược đổi mới và phát triển, đáng chú ý là chiến lược huy động vốn và cho vay. Trà Vinh là một tỉnh còn khá nghèo, cơ sở vật chất còn hạn chế, trình độ dân trí còn thấp, nền kinh tế kém phát triển, hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng còn ít so với các tỉnh khác mà khi bước vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy huy động vốn và cho vay là một trong những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của mọi ngành, mọi cấp nhất là ngành Ngân hàng. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng. Từ những hiểu biết về tình hình hoạt động của Ngân hàng, các mặt mạnh và mặt yếu để có thể đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài là: + Phân tích tình hình và đánh giá hiệu quả của hoạt động huy động vốn. + Phân tích tình hình và đánh giá hiệu quả của hoạt động cho vay. + Đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm tới. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: 1. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh có đủ đáp ứng nhu cầu tín dụng không? Chi nhánh đã áp dụng những phương thức nào để thu hút nguồn vốn tại địa phương? Nguồn vốn huy động của Chi nhánh thực sự đủ mạnh chưa? 2. Trong công tác đầu tư tín dụng, Chi nhánh có chú trọng đến các chương trình kinh tế của tỉnh Trà Vinh hay không? 3. Trong công tác thu nợ, Chi nhánh có thu hồi triệt để các khoản nợ đến hạn hay không? 4. Chi nhánh có thực hiện việc mở rộng quy mô tín dụng đối với tất cả các ngành kinh tế không? Nếu có thì việc thực hiện đạt kết quả như thế nào? 5. Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh như thế nào? Chi nhánh đã xử lý những khoản nợ tồn đọng ra sao? 6. Có thể rút ra kết luận gì về hiệu quả huy động vốn và cho vay của Chi nhánh? Qua đó nêu ra những biện pháp cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. 1.4. Phạm vi nghiên cứu: 1.4.1. Địa bàn nghiên cứu: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trà Vinh là một trong những Ngân hàng lớn và có uy tín của tỉnh Trà Vinh. Cũng như các Ngân hàng khác trên địa bàn, Chi nhánh cũng có nghĩa vụ huy động vốn và cho vay, chịu trách nhiệm về việc cho vay của mình. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của tỉnh nhà, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trà Vinh đang ngày càng cố gắng phát huy với tất cả tiềm lực và khả năng của mình nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung. 1.4.2. Thời gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện và hoàn thành trong thời gian thực tập 15 tuần (từ ngày 05.03.2007 đến 11.06.2007). Thời gian nghiên cứu từ năm 2004 – 2006. Số liệu phân tích trong đề tài là số liệu về tình hình huy động vốn và cho vay tại Chi nhánh qua 3 năm 2004 – 2006. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Ngân hàng có rất nhiều nghiệp vụ để nghiên cứu và phân tích. Tuy nhiên đề tài chỉ đi vào phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trà Vinh và giới hạn trong phạm vi các năm 2004, 2005, 2006. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiệu quả huy động vốn và cho vay, đề tài còn nêu ra những biện pháp nâng cao chất lượng kinh doanh trong những năm tới. 1.5. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài: - Giáo trình Quản trị Ngân hàng, Thái Văn Đại (2006): giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; giới thiệu kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích lợi nhuận và rủi ro của Ngân hàng; đồng thời nêu lên những vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh hiện nay giữa các định chế tài chính. - Các tài liệu, tạp chí do Ngân hàng cung cấp: mô tả về quy tắc và quy trình cho vay, các quy định về nghiệp vụ tín dụng, các chỉ tiêu báo cáo, giới thiệu về hoạt động của Ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY