Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong sự nghiệp đổi mới về quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch ngày càng hợp lý. Vì chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng đầu tư xuất khẩu của nhà nước đã và đang đi cuộc sống, phát huy tác dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất n ước. Thông qua chính sách đầu tư phát triển của nhà nước, Ngân hàng Phát Triển Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn để doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy những lợi thế của vùng, phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ hải sản, cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hàng hoá góp phần duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống và tiếp cận với thị trường mới. Cùng với các chi nhánh ngân hàng phát triển trong hệ thống, Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (trước đây là chi nhánh Quỹ hỗ Phát triển Vĩnh Long) đã từng bước trưởng thành và khẳng định vị trí của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vĩnh Long là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, l à vựa lúa lớn nhất trong cả nước vì vậy công nghiệp và dịch vụ phát triển chưa đáng kể nhưng đến nay chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng đồng vốn đúng mục đích góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh ngang tầm khu vực. Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với những thách thức mới, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp luôn phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển. Chính vì vậy vấn đề huy động vốn và cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long cũng gặp không ít khó khăn; vấn đề đặt ra làm sao thu hút được huy động vốn và cho vay hợp lý nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy được tìm năng của mình đồng thời Ngân hàng cũng hạn chế được rủi ro. Việc phân tích hiệu quả tín dụng sẽ giúp cho ngân hàng thấy rõ thực trạng tình hình vốn huy động và hiệu quả cho vay từ đó đề ra những giải pháp, biện pháp phù hợp thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long” để nghiên cứu. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long qua 03 năm 2006, 2007, 2008 và từ kết quả phân tích đó đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu tổng quát, nội dung nghiên cứu của đề tài hướng đến các mục tiêu sau: - Hệ thống hoá lý luận về tín dụng đầu t ư làm cơ sở cho vấn đề nghiên cứu. - Phân tích thực trạng tình hình hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng trong 03 năm (từ năm 2006 đến 2008). - Phân tích tình hình huy động vốn, tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ tín dụng và nợ quá hạn. - Đưa ra một số giải pháp và những kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. 1.3.2 Thời gian thực hiện nghiên cứu Thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài từ ngày 02/02/2009 đến ngày 24/04/2009. Số liệu trong đề tài được thu thập từ năm 2006 - 2008. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Phân tích tín dụng đầu tư trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI - “Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM CP Saigon Thương tín chi nhánh An Giang” do tác giả Trần Thành Phú viết. Luận văn đã phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTM CP Saigon Thương tín chi nhánh An Giang trong thời gian qua. Từ đó đánh giá kết quả hoạt động tín dụng và đưa ra một số giải pháp từng bước hoàn thiện công tác hoạt động tín dụng, từ đó hạn chế rủi ro phát sinh. - “Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cai Lậy” do tác giả Nguyễn Hoàng Phúc viết. Luận văn cũng đã phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn từ đó thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngày càng tốt hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY