Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang

1.1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI. Sau khi là thành viên của tổchức Thương mại thếgiới WTO, nước ta hội nhập với nền kinh tếthếgiới sâu hơn, rộng hơn, cơhội mởra cũng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Mặt tích cực là đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng mặt trái của nó là nền kinh tếnước ta phải đối phó với áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đông đảo và mạnh mẽ, lạm phát cao, suy giảm kinh tếdo ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm trong nước, thiên tai và sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền tài chính thếgiới với những diễn biến phức tạp và những thách thức trước mắt cũng nhiều hơn. Để đối phó với những khó khăn trước mắt. Tất cảcác thành phần kinh tế đều bám sát sựchỉ đạo của Nhà nước vượt qua thời kỳkhó khăn. Và Ngân hàng là một trong những công cụ đắc lực hỗtrợcho nhà nước trong việc huy động vốn, mởrộng vốn đầu tưcho lĩnh vực hoạt động sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tưnước ngoài tăng trưởng kinh tếtrong nước, góp phần hỗ trợcho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, đẩy lùi suy giảm kinh tếbằng cách ấn định lãi suất, cho vay đúng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tiêu chí và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Đểgiúp các doanh nghiệp nhỏvà hộsản xuất cũng nhưcác cá thể, hộnông dân phát triển được trong giai đoạn khó khăn này và phát triển nhưmong đợi phải nói đến vai trò quan trọng của ngành ngân hàng. Và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được nói đến với một vai trò chủlực giúp phát triển kinh tế- xã hội nông thôn Việt Nam. Và NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang là một trong khoảng 2.200 chi nhánh của NHNo&PTNT Việt Nam hoạt động nhằm phát triển kinh tếnông nghiệp- nông thôn Tân Hiệp- Kiên Giang , mặt khác góp Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang phần tạo uy tín và sựlớn mạnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong sựcạnh tranh của nhiều ngân hàng khác. Làm được nhưvậy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang không ngừng nỗlực hơn nữa trong hoạt động tín dụng của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa tồn tại và phát triển vững chắc trong quá trình hội nhập này cùng với kinh tếViệt Nam. Vì vậy, em chọn đềtài: “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang ” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1. Mục tiêu chung: Mục tiêu tổng quát của đềtài là thông qua đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, đềxuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang. 1.2.2. Mục tiêu cụthể: Mục tiêu cụthểcủa đềtài hướng đến các vấn đềsau: 1. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ởNHNo&PTNT huyện Tân Hiệp thông qua tình hình huy động vốn- sửdụng vốn, doanh sốcho vay, doanh sốthu nợ, dưnợ- nợxấu. 2. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của NHNo& PTNT huyện Tân Hiệp, dựa vào tình hình thu nhập, chi phí phát sinh và lợi nhuận. 3. Đềxuất một sốgiải pháp nhằmnâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1. Vềkhông gian. Đềtài được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang 1.3.2. Vềthời gian. Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đềtài chỉtập trung nghiên cứu sốliệu trong các năm 2006- 2007- 2008. Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng, các chỉtiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng: - Các chỉtiêu đánh giá kết quảhoạt động của ngân hàng. - Doanh sốcho vay - Doanh sốthu nợ. - Doanh sốdưnợ. - Tình hình nợxấu qua các năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY