Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Thành phố Cần Thơ

1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu vươn tới của tất cả các công ty là lợi nhuận. Để đạt được điều đó đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh của họ phải có hiệu quả. Nó phải được đặt trong mọi khâu, mọi lúc của quá trình kinh doanh. Bất kì một hoạt động kinh doanh không hiệu quả n ào cũng bị qui luật cạnh tranh nhanh chóng đào thải. Do đó trong kinh doanh làm thế nào để đạt được hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất, khắc phục được những mặt xấu và tránh được những rủi ro là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Đứng trên phương diện của các nhà quản trị, phân tích hoạt động kinh tế là vô cùng cần thiết trong đó phân tích tình hình tài chính là công c ụ hiệu quả nhất. Bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh dưới hình thái tiền tệ, giúp cho các nhà kinh tế đánh giá được diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ hiệu quả nhất, bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh với hình thức tiền tệ, giúp doanh nghiệp đánh giá được mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Phân tích tình hình tài chính không ch ỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là sự quan tâm đối với các nhà sử dụng các số liệu tài chính của doanh nghiệp. Nếu chỉ nhìn chung qua các bảng báo cáo tài chính thì rất khó để nhận định, đánh giá, có thể họ chỉ thấy đ ược mặt tốt, mặt xấu của từng chỉ tiêu nào đó chứ không thấy được sự tương quan giữa chúng, từ đó có thể dẫn đến những nhận định sai lầm. Công việc phân tích tình hình tài chính sẽ phản ánh được tình hình sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm cũng như tránh sai sót trong việc nhận định đánh giá sai lầm qua bảng báo cáo tài chính. Còn đối với ngân hàng khi quyết định cho vay hay không cho vay thì họ không chỉ nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn quan tâm đến các tỉ số tài chính của Công ty. Như vậy, việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để mang lại thật nhiều lợi nhuận cho mình và phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Vậy muốn tìm ra nguyên nhân để giải quyết đúng đắn thì việc phân tích báo cáo tài chính là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và từ các số liệu thực tế của Công ty cũng như sự hiểu biết của bản thân em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính công ty nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động trong các năm gần đây, khả năng thanh toán và tìm kiếm những chiến lược mới để nâng cao khả năng tài chính của công ty nhằm giúp cho hoạt động của công ty đạt hiệu quả hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi đó thông qua bảng cân đối kế toán. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ s ở đó tìm ra được mặt mạnh để phát huy và mặt yếu để khắc phục. - Phân tích các tỷ số tài chính quan trọng thể hiện rõ tình hình tài chính của công ty là mạnh hay yếu. - Tìm hiểu nghiên cứu nhằm đưa ra biên pháp củng cố tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. 1.3. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu về tình hình hoạt động tài chính được thực hiện tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ. - Tài liệu được thu thập tại phòng kế toán và phòng kinh doanh của công ty. 1.3.1. Phạm vi về thời gian: Thông tin số liệu được sử dụng cho luận văn là thông tin số liệu trong 3 năm từ năm 2006 đến 2008. Bài luận văn được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày 25/04/2009. 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu - Đưa ra một số lý luận làm cơ sở cho việc thực hiện bài luận văn. - Tổng quan địa bàn nghiên cứu. - Phân tích tình hình tài chính của công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu lợi nhuận. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty. 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Với mục tiêu làm thế nào để viết được một bài luận văn kết hợp được sự tổng quát, phong phú, đa dạng cũng như đúc kết lại được những mục tiêu cần nghiên cứu đã đề ra nên trong quá trình nghiên cứu em đã tham khảo một số tài liệu có liên quan đến đề tài như: * “Kế toán và phân tích tài chính doanh nhiệp vừa và nhỏ” của Tiến Sĩ Nguyễn Trọng Cơ và Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Ngô Thế Chi. Trong đó tác giả đã phân tích về tình hình tài chính của công ty: Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích, phương pháp và kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính  Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính  Phân tích khái quát tình hình tài chính: tình hình chung về tài chính. * “Quản trị tài chính” của TS.Trương Đông Lộc Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính: - Nhóm chỉ tiêu thanh toán ( thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời). - Nhóm chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (số vòng quay hàng tồn kho,vòng quay TS cố định, vòng quay tổng tài sản - Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận (tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, ty số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, phương trình DuPont). - Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính: Hệ số nợ so với tổng tài sản * “Tài chính doanh nghiệp” của Tiến Sĩ Nguyễn Minh Kiều – Nhà xuất bản thống kê năm 2006:  Giới thiệu chung: Phân tích báo cáo tài chính là phân tích dựa trên giác độ Công ty nắm tình hình tài chính Công ty từ đó đo lường đánh giá có những quyết định phù hợp hoạch định tài chính tương lai. - Phân tích xu hướng: kỹ thuật so sánh tỷ số qua nhiều năm thấy được xu hướng tốt hay xấu. - Phân tích cơ cấu: kỹ thuật phân tích dùng để xác định khuynh hướng thay đổi của từng khoản mục trong các báo cáo tài chính. * Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính: - Xác định đúng số liệu từ báo cáo t ài chính lắp vào công thức. - Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán. - Đánh giá tỷ số vừa tính toán (cao, thấp, hay phù hợp) - Rút ra kết luận về tình hình tài chính của Công ty. - Đưa ra khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố các tỷ số t ài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY