Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và xây dựng một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty may Phù Đổng

Dưới ánh sáng của đ ường lối đổi mới, trong hơn 10 năm qua, cách m ạng n ước ta đ ã giành được nhiều thành tựu to l ớn, nhất là trên l ĩnh vực kinh tế. H òa nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của các ng ành kinh tế khác. Ng ành công nghiệp dệt may Việt Nam đ ã có b ước tiến vược bậc, nhanh chóng trở thành ngành sản xuất mũi nhọn, thu hút được số công nhân lao động cao nhất, có tốc độ tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, đẩy mạnh công tác tiêu th ụ sản phẩm là vấn đề mang tính cấp thiết v à có ý nghĩa sống c òn đối với doanh nghiệp, muốn tồn tại v à phát triển trong nền kinh tế t h ị trư ờng, công tác tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng và có ảnh hưởng tr ực tiếp đến hiệu quả cuả quá tr ình sản xuất kinh doanh, ti êu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao l à điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, rút ngắn chu kỳ kinh doanh, một mặt g óp ph ần tăng doanh thu, l ợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không ngừng duy tr ì và mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, cải thiện vị trí của doanh nghiệp trên th ị tr ường. Tuy nhiên trên th ực tế vấn đề giải quyết đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toá n nan giải đối với các doanh nghiệp n ước ta. Đặc biệt là đối với ngành may m ặc. Hiện nay Công ty may Phù Đ ổng cũng đang gặp những khó khăn đó. Bởi vì việc tiêu th ụ sản phẩm của Công ty phần lớn là s ản xuất hàng gia công tiêu th ụ sản phẩm thông qua Công ty May 10 chiếm tỷ lệ 94% tổng số sản phẩm. Chính v ì ch ỉ có một khách h àng truy ền thống, n ên số lượng sản phẩm tiêu thụ còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết công suất, làm giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, tình trạng này cần thiết phải khắc ph ục nhanh chóng. Giải quyết t ốt việc tiêu thụ sản phẩm chính là một trong những hướng quan trọng 3 đ ể giải quyết bế tắc n ày và c ũng là tiền đề phù hợp nhằm giành đư ợc ưu th ế so với các đối thủ cạnh tranh v à tăng phần thị trường của m ình. Nhận thấy tính cấp th i ết của việc mở rộng thị tr ường và tiêu th ụ sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may Phù Đổng em đ ã lựa chọn đề tài "PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU TH Ụ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY PHÙ ĐỔNG" với mục đích nhằm kết hợp giữa lý thuyết v à thực tiễn để có đ ược những đóng góp nhất định, góp phần giúp Công ty cải thiện tình hình tiêu th ụ sản phẩm. Đối tượng của đ ề án tốt nghiệp này chính là công tác tiêu th ụ sản phẩm của Công ty. Đồ án này b ao gồm các chương như sau: Chương I: Cơ s ở lý thuyết về tiêu th ụ sản phẩm và marketing Chương II: Phân tích tình hình tiêu th ụ sản phẩm của Công ty may Phù Đổng Chương III: Xây dựng một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty may Phù Đ ổng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY