Luận văn Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty VNTT

<p> Chuyên đề thực tập: “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT LẬP BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VNTT” Nội dung cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này gồm có những phần chính nhƣ sau:  Thông tin đơn vị thực tập: Trình bày những thông tin cơ bản về công ty VNTT nhƣ quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban, định hƣớng kinh doanh, tầm nhìn và khả năng của nhân viên.  Thông tin bộ phận thực tập: Gồm các nội dung chức năng và nhiệm vụ phòng kinh doanh Viễn thông, nhân sự hiện tại, các bộ phận, quy trình cung cấp dịch vụ của phòng, các sản phẩm, dịch vụ phòng này phụ trách bán ra thị trƣờng.  Tình trạng hoạt động của đơn vị thực tập: Có các nội dung sản phẩm, dịch vụ của công ty, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011.  Công việc thực hiện tại đơn vị thực tập: Trình bày những công việc chuyên ngành và các công việc hỗ trợ đƣợc thực tập trong thời gian làm việc tại công ty.  Những vấn đề phát hiện khi thực tập: Gồm 5 vấn đề của công ty nói chung và 4 vấn đề của phòng ban thực tập nói riêng.  Cơ sở lý thuyết: Những lý thuyết về phân tích và xây dựng bảng mô tả công việc.  Những giải pháp đề xuất: Gồm có 9 giải pháp tƣơng ứng với 9 vấn đề đƣa ra ở phần Những vấn đề phát hiện khi thực tập.  Hiệu quả của những giải pháp đề xuất: Đƣa ra ba phƣơng án khả thi nhất cùng với những lý do và thời gian áp dụng ba phƣơng án đó.  Những định hƣớng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tƣơng lai: Trình bày những hƣớng đi tiếp theo trong tƣơng lai cho chuyên đề thực tập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY