Luận văn Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng

<p> Trong những thập niên gần đây, sự phát triển giáo dục ở các nƣớc trên thế giới đã và đang có những chuyển đổi sâu sắc về quy mô, cơ cấu, mục tiêu, cơ chế quản lý .Với xu hƣớng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đặc biệt trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tế đời sống Kinh tế - Xã hội, và hội nhập Quốc tế. Nền giáo dục Việt Nam hiện nay đang tiến hành công cuộc đổi mới theo đƣờng lối đổi mới Kinh tế-Xã hội (KT-XH) toàn diện và sâu sắc, đƣợc đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (12/1986) và đặc biệt chú trọng từ Nghị quyết Trung ƣơng II – Khóa VIII, công cuộc đổi mới giáo dục diễn ra ở tất cả các cấp học, bậc học đặc biệt là đào tạo nghề, phát triển đào tạo nghề đáp ứng đƣợc các yêu cầu bình đẳng, chất lƣợng và hiệu quả, lấy nhiệm vụ đào tạo nhân lực chuyên môn cho xã hội làm trọng tâm. Chất lƣợng và hiệu quả đào tạo là một trong những thƣớc đo quan trọng và xác định vị trí, sự đóng góp của một trƣờng nghề đối với sự phát triển KT-XH của đất nƣớc, mà trong đó đội ngũ giáo viên dạy nghề là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lƣợng đào tạo nghề. Bởi lẽ đội ngũ giáo viên dạy nghề là một trong những thành tố cơ bản của quá trình đào tạo nghề, có vai trò quyết định trong việc thực hiện nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp và hình thức tổ chức giáo dục nghề nghiệp .theo nguyên lý và phƣơng châm giáo dục để đạt tới mục tiêu giáo dục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY