Luận văn Phát triển và đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh

<p> Hiện nay, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam đã đem lại cho các doanh nghiệp nƣớc ra rất nhiều cơ hội nhƣng cùng với nó cũng không ít những thách thức. Để có thể tận dụng đƣợc những cơ hội cũng nhƣ vƣợt qua đƣợc những khó khăn, các doanh nghiệp phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, đào tạo và phát triển nhân lực trở thành những khoản đầu tƣ chiến lƣợc chủ chốt cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Sự thành công vƣợt trội của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore là những minh chứng hùng hồn cho thắng lợi của họ khi đầu tƣ và nguồn nhân lực. Có thể nói rằng, sự cạnh tranh ngay nay giữa các quốc gia hay giữa các doanh nghiệp thực chất là sự cạnh tranh về chất lƣợng của nguồn nhân lực. Mà chất lƣợng nguồn nhân lực phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại doanh nghiệp. Thực tế hiện nay chất lƣợng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn thấp. Phần lớn đội ngũ nhân lực c n chƣa qua đào tạo chuyên môn, thiếu kinh nghiệm cũng nhƣ khả năng vận dụng vào thực tiễn. Hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ thực hiện các chƣơng trình đào tạo ngƣời lao động mà chƣa chú ý tới công tác phát triển nguồn nhân lực. Cá biệt, có những doanh nghiệp không hề áp dụng một chƣơng trình đào tạo ngoài doanh nghiệp nào. Nhiều doanh nghiệp chƣa có kế hoạch và xác định mục tiêu đào tạo một cách cụ thể hợp lý do những hạn chế về tài chính cũng nhƣ hạn chế về khả năng của bộ phận nhân sự. Điều này gây ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của nguồn nhân lực, làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY